זנות כנזק: טראומה לצד קלון חברתי

Translated title of the contribution: Prostitution as harm: Trauma alongside social Infamy

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

במאמרה 'זנות כנזק', הדן בהיבט המגדרי של הטראומה, סוקרת שלומית אלמוג את תופעת הזנות בישראל. המאמר מבקר את מיקוד המבט בנזקים טראומטיים אינדיווידואליים, שההכרה בהם מהווה שלב הכרחי בתפיסת משמעותה הקשה והפוגענית של הזנות, אך אין בה כדי לפתח מענה הולם לנזקי התופעה. מענה כזה מחייב צעד נוסף, מעבר לתפיסת הזנות כטראומה אישית ומעבר לתיאור הנזקים הנגרמים לנשים ולחברה כולה. המאמר עושה שימוש במושג 'הקלון החברתי' ומציע מודל נורמטיבי שלפיו זנות מוגדרת כמוסד לא חוקי, הנשים העוסקות בזנות (שכמעט תמיד לא בחרו מרצונן החופשי בפעילות זו אלא למעשה 'הוזנו') מוגדרות כקרבנות והלקוחות כעבריינים. קלון חברתי משמעו 'תשלום מחיר חברתי ותדמיתי כבד ביותר'. עסקת זנות, בדומה לעסקת עבדות, סחר בבני אדם או מכירת איברים, כרוכה בנזקים כה קשים, שההסכמה לה הופכת לחסרת משמעות. המשפט כיום אינו ערוך להתמודד עם הקלון החברתי הלא פורמלי המוטל על אישה העוסקת בזנות, והמאמר מציע דרכים להתגבר על חסר זה. המאמר עשוי להתפרש כמציע שימוש במשפט כמנגנון לעיבוד ולטיפול בטראומות הזנות, במקום ההדחקה והשעתוק שלה המתקיימים היום. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionProstitution as harm: Trauma alongside social Infamy
Original languageHebrew
Title of host publicationבסימן טראומה
Subtitle of host publicationעיונים ישראלים בזהות, זיכרון וייצוג
Editorsמיכל אלברשטין, נדב דוידוביץ, רקפת זלשיק
Place of Publicationבני ברק
Publisherהקיבוץ המאוחד
Pages103-124
Number of pages22
ISBN (Print)9789650207670
StatePublished - 2016

IHP Publications

 • ihp
 • Consent (Law)
 • Criminal law
 • Damages
 • Law and socialism
 • Liability (Law)
 • Personal injuries
 • Prostitution
 • Prostitution -- Sweden
 • Psychic trauma
 • Shame

Cite this