נשים חרדיות באקדמיה: מסורת, מודרנה וחששות מווסתים

Translated title of the contribution: Profiles of Haredi Women Pursuing Higher Education: A Cluster Analysis of Diverse Patterns of Motivations and Concerns

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בעשור האחרון אנו עדים לגידול ניכר בהיקף החרדים, ברובם נשים, הלומדים במוסדות האקדמיה, מוסדות המשמשים סוכני מודרניזציה. מחקר זה הוא חלק ממחקר מקיף על מאפיינים ועל עמדות של נשים חרדיות הלומדות לתואר אקדמי. במחקר זה נבחנו מניעים, שיקולים וחששות של 564 נשים שלמדו במסלולי לימוד לתואר אקדמי לנשים חרדיות, מהן 469 חרדיות. ככלל, נמצא כי המניע הכלכלי היה המניע המרכזי בבחירתן ללמוד באקדמיה, ואילו מניעי אידאל היו מרכזיים פחות. שיקולים של התאמה דתית היו השיקולים המרכזיים בבחירה ללמוד באקדמיה, ומבין החששות, החשש מהידרדרות רוחנית־דתית היה החשש המרכזי שליווה את חוויית הלימוד של הנשים החרדיות באקדמיה. בניתוח אשכולות זוהו חמש קבוצות של סטודנטיות חרדיות באקדמיה לפי יחסן לגורמים של שיקולים כלכליים, התפתחות אישית, דתיות וקונפורמיות, ואלו הן: המוּנָעוֹת, הקונבנציונליות, החוששות, המממשות והפרקטיות. הקבוצות מובחנות בזיקתן לערכי המסורת - עם מכוונות כלכלית או בזיקה לערכי המודרנה - עם מכוונות להתפתחות, ברמה משתנה של חששות הכרוכים בקונפורמיות - חשש מהידרדרות דתית וחשש מדחייה חברתית. נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין חמש הקבוצות בנתוני הרקע, בתחום הלימוד, בחוויית הלימוד ובתפיסה של תרומת הלימודים באקדמיה. נראה כי הגיוון בהרכב החברה החרדית ובפיזורה, בין השאר בהקשר לסוגיית הלימודים באקדמיה, יצרו שונות ביחס לנרטיב המסורתי לעומת היחס לערכי המודרנה, המלוּוה בחששות מווסתים. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionProfiles of Haredi Women Pursuing Higher Education: A Cluster Analysis of Diverse Patterns of Motivations and Concerns
Original languageHebrew
Pages (from-to)109-140
Number of pages32
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume52
Issue number2
StatePublished - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • College students
  • Education, Higher
  • Jewish women
  • Motivation in education
  • Social change
  • Ultra-Orthodox Jews

Cite this