Pits and their Contents: The Wadi Rabah of Qidron in the Shephela, Israel

Dany Rosenberg, Edwin C. M Van-Den Brink, Ron Shimelmitz, Assaf Nativ, Henk K Mienes, Orit Shamir, Rivka Chasan, Tamar Shooval

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

תרבות ואדי רבה שהוגדרה בעקבות מחקריו החלוציים של יעקב קפלן, מוכרת מעשרות אתרים בישראל, ירדן ולבנון. המחקר של תרבות זו בעשורים האחרונים הצביע על העושר של מכלולי התרבות החומרית שלה ועל קשרים אפשריים בינה ובין צפון הלבאנט. למרות עשורים של מחקר על אתרים המתוארכים לשלהי התקופה הניאוליתית הקרמית או ראשית התקופה הכלקוליתית בישראל (דיון טרמינולוגי שעדיין נמשך בהקשר לפרק זמן זה), רק מעט אתרי ואדי רבה מוכרים בשפלה, שמסמנת את הגבול הדרומי של תרבות זו. מיעוט האתרים באזור זה והעדר מחקר יזום, הובילו לכך שמאפייני המופע הדרומי של תרבות זו ידועים במידה מועטה בלבד. במאמר זה אנו מביאים את הדו"ח המסכם של החפירות באתר קדרון, אתר ואדי רבה מדרום-מזרח למושב קדרון, בשפלה. האתר נחפר בחפירות בדיקה על ידי רשות העתיקות ומאוחר יותר בחפירות הצלה על ידי אוניברסיטת תל אביב ורשות העתיקות בשנים 2003 ו-2004. המאמר מציג את האתר, המתאפיין בשרידים ארכיטקטונים דלים בלבד, ומתמקד בעיקר בממצאים שמקורם במספר בורות גדולים. בורות אלה הניבו עושר של כלי חרס האופיינים לתרבות ואדי רבה וכן מכלולי צור, כלי אבן ותעשיית גיר מותז. כמו כן נמצאו עצמות בעלי חיים, אך ניתוח המכלול טרם הסתיים ולכן הוא מוצג במאמר בקצרה בלבד. למרות אופיו של האתר והשתמרותו, קדרון מהווה כיום את אחד ממקורות המידע היחידים והעשירים ביותר על מכלולי תרבות ואדי רבה בשפלה ולפיכך הנתונים מוצגים במאמר וניתוחם מהווים נדבך חשוב בהבנת המופע הדרומי של תרבות ואדי רבה. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionבורות ותוכנם: קדרון, אתר מתרבות ואדי רבה בשפלה, ישראל
Original languageEnglish
Pages (from-to)33-147
Number of pages115
Journalמתקופת האבן
Volumeמ"ז
StatePublished - 2017
Externally publishedYes

IHP Publications

 • ihp
 • קדרון (מושב)
 • Kidron (Israel)
 • חפץ חיים (קיבוץ)
 • Hafets-Hayyim (Israel)
 • שפלה
 • Shephela (Israel)
 • תרבות ואדי רבה
 • ארץ ישראל -- ארכיאולוגיה -- לפני תקופת המקרא (עד 2200 לפנה"ס)
 • Eretz Israel -- Antiquities -- To Biblical period, 1200 B.C
 • ארכיאולוגיה פרה-היסטורית
 • Antiquities, Prehistoric
 • תקופה ניאוליתית קדם-קרמית
 • Neolithic period
 • תקופה כלכוליתית
 • Copper age
 • מסחר -- היסטוריה -- עת עתיקה
 • Commerce -- History -- To 1500
 • בורות עתיקים
 • Cisterns
 • כלי אבן עתיקים
 • Stone implements
 • תעשיית כלי צור
 • Flint industry
 • סלעי גיר
 • Chalk
 • Limestone

Cite this