פרקי דרבי אליעזר וסדר אליהו: הערות מקדימות על פואטיקה ומרחב מדומיין במדרש המאוחר

Translated title of the contribution: Pirke deRabbi Eliezer and Seder Eliyahu: Preliminary Notes on Poetics and Imagined Landscapes

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מבקש לקשור בין מאפיינים פואטיים של שני חיבורים מן המדרש המאוחר - פרקי דרבי אליעזר וסדר אליהו - למרחב קהילתי המשתמע מהם, שהוא, כפי שהמחברת מבקשת לטעון, מרחב על מקומי, או בין-מקומי. המאמר מצביע על היבטים צורניים ותימטיים הייחודיים לכל אחד מן החיבורים, ומציע לראותם בזיקה לשינויים הפוקדים את העולם היהודי בזמן הכיבוש הערבי (אם במרחב הנוצרי ואם במרחב המוסלמי). הקריאה שאותה מציעה המחברת, מיוסדת על הגישה של האסכולה המכונה 'ניו היסטוריזם', המבקשת לבחון את הזרימה המורכבת שבין 'ההיבט החברתי של אסטרטגיה אסתטית' לבין 'ההיבט האסתטי של אסטרטגיה חברתית'. האסטרטגיות האסתטיות של החיבורים נבדלות זו מזו במרכיביהן הפואטיים, אך לא בעצם היחס בין מכלול הפרטים בכל אחד מהם ובין העמדת מרחב מדומיין על-מקומי או בין-מקומי. למרות השוני הניכר בין החיבורים, מבקשת המחברת להצביע על הזיקה שבין האסטרטגיות האסתטיות הנקוטות בהם להיבטים חברתיים ותרבותיים המשותפים להם. Refereed/Peer-reviewed
Translated title of the contributionPirke deRabbi Eliezer and Seder Eliyahu: Preliminary Notes on Poetics and Imagined Landscapes
Original languageHebrew
Pages (from-to)73-92
Number of pages20
Journalמחקרי ירושלים בספרות עברית
Volumeכד
StatePublished - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • Influence (Literary, artistic, etc.)
  • Jews -- History -- Middle Ages, 500-1500
  • Pirkei de-Rabbi Eliezer
  • Poetics
  • Tanna de-vei Eliyahu

Cite this