'אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות' - השימוש של רש"י במדרשים על-פי ביאורו לבראשית יח 2

Translated title of the contribution: One angel does not run two errands’ – Rashi’s Use of Midrashim according to his interpretation to Gen 18:2

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

פירושו של רש"י לתורה רצוף ביאורים על דרך הדרש. במקרים רבים אין רש"י מביא את הדברים כלשונם מתוך דברי חז"ל ומסתבר כי עיקרון מנחה בעיבוד המדרשים אצל רש"י הוא התאמתם לכתובים. המאמר ידון בביאור רש"י לבראשית יח 2 המסביר מדוע נשלחו אל אברהם שלושה מלאכים. ביאור זה נבחר כהדגמה לשיטתו של רש"י בבחירת מדרשים ובעיבודם. רש"י נשען בביאורו זה על על כמה מחיבורי חז"ל, אך אינו מביא אף לא אחד מהם כלשונו. ניתוח מפורט של הביאור ושל ניסוחו מצביע על עבודתו היסודית והזהירה של רש"י וחושף את שיטת הליקוט הקפדנית של המרכיבים ההולמים את צרכיו הפרשניים מתוך המדרשים, את העיבוד המכוון של המקורות ואת הדיוק בניסוח הביאור. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionOne angel does not run two errands’ – Rashi’s Use of Midrashim according to his interpretation to Gen 18:2
Original languageHebrew
Pages (from-to)40-57
Number of pages18
Journalבית מקרא
Volume65 א
StatePublished - 2020

IHP Publications

  • ihp
  • Aggada
  • Criticism, Textual
  • Michael (Archangel)
  • Midrash Tanhuma
  • Midrash rabbah -- Genesis
  • Raphael (Archangel)
  • Talmud Bavli -- Bava Mezia

Cite this