תכנון ופיתוח היישובים הערביים בישראל: תפיסה חדשה להיערכות הרשויות המקומיות והמדינה

Translated title of the contribution: New Concept in Planning and Development of the Arab Localities in Israel: Readiness of Local Authorities and the State to Planning Reform Implementation

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

"ביישובים הערביים רווחת הדעה שלפיה התכנון הוא אקט שנכפה עליהם באמצעות מנגנוני הפיקוח של מערכת התכנון כזרוע של המדינה, על מנת לשלוט באזרחים וביישובים. התוצאה היא ניכור מתמשך בין מערכת התכנון בישראל לבין האוכלוסייה הערבית, אשר מייצר קונפליקטים ומתחים אזרחיים ולאומיים. המחקר סוקר את הרפורמה בתכנון, ברישוי ובבנייה, שנכנסה לתוקף בשנים האחרונות, ובוחן את החסמים ואת רמת מוכנותם של היישובים הערביים לרפורמה. ממצאי המחקר מראים כי נדרשת היערכות הן של הרשויות המקומיות והן של המדינה למימוש הרפורמה. מטרת המחקר היא לעצב מדיניות חלופית וליצור "ארגז כלים" להגברת ההבנות במפגש בין הרשויות המקומיות הערביות, גופי התכנון המקומיים ומוסדות השלטון המרכזי. זאת, לצורך יצירת מערכת תכנונית הולמת לצרכים המיוחדים של היישובים הערביים. המחקר מציג המלצות מעשיות למימוש תפיסה חדשה העונה לצורכי האוכלוסייה הערבית, בהתחשב במהות הרפורמה בתכנון, ברישוי ובבנייה"--
Translated title of the contributionNew Concept in Planning and Development of the Arab Localities in Israel: Readiness of Local Authorities and the State to Planning Reform Implementation
Original languageHebrew
Place of Publicationתל אביב
Publisherהמכון למחקרי ביטחון לאומי
Number of pages193
ISBN (Print)9789659271382
StatePublished - 2019

Fingerprint

Dive into the research topics of 'New Concept in Planning and Development of the Arab Localities in Israel: Readiness of Local Authorities and the State to Planning Reform Implementation'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this