Naming the Streets of (Arab) Jerusalem during the British Period 1920-1948

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

גיליון בשפה האנגלית של "אופקים בגיאוגרפיה" 61-60, 2004 מתן שמות רחובות למטרות הנצחה בישראל ידוע כבר מימי ראשית ההתישבות היהודית. בתקופת המנדט ראשי הערים היהודיות והערביות התבקשו להציג את שמות הרחובות למימשל הבריטי מסיבה אדמיניסטרטיבית יותר מפוליטית. לבריטים היה חשוב הנושא במיוחד בערים הגדולות בהם היה להם אינטרס. לישובים ערביים היה פחות ענין בהנצחה או בפוליטיקה. המממשל עסק הרבה בקביעת שמות הרחובות בעיקר בירושלים הערבית. המאמר מתמקד ברעיון של מורשת הסטורית תרבותית הבאים לביטוי בבחירת שמות הרחובות, ומשקף את רעיונות הבריטים. המאמר לא מתאר את תגובת המקומיים. שמות רחובות העיר ירושלים לפני 1948 מציג יותר קולוניאליות מלאומנות. הבריטים התכוונו להפחית מן הלאומנות והעדיפו שמות המנציחים את ירושלים כעיר קדושה לשלושת הדתות. אחרי 1948 התנאים הפוליטיים ודמוגרפיים השתנו וניתנו שמות חדשים.
Original languageEnglish
JournalCONTEMPORARY ISRAELI GEOGRAPHY
StatePublished - 2004

IHP Publications

  • ihp
  • Eretz Israel -- History -- 1917-1948, British Mandate period
  • Holocaust memorials
  • Jerusalem (Israel : East)
  • Jerusalem (Israel) -- History -- 1917-1948, British Mandate period
  • Memorials
  • Streets -- Israel -- Jerusalem

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Naming the Streets of (Arab) Jerusalem during the British Period 1920-1948'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this