היבטים מטא-קוגניטיביים בכתיבת יומנים רפלקטיביים-אישיים בסביבת למידה שיתופית מתוגברת‏ Wiki

Translated title of the contribution: Metacognitive aspects of writing personal-reflective diaries in a Wiki-enhanced collaborative learning environment

רותי גפר, דני בן-צבי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מחקר מקרה זה עוסק בשימוש בטכנולוגיית למידה חברתית ככלי לפיתוח מטא-קוגניטיבי לקידום למידה שיתופית. המחקר מבקש לבחון את המאפיינים המטא-קוגניטיביים האישיים והשיתופיים הנוצרים בתהליכי החשיבה של תלמידי חטיבת ביניים בעת כתיבה רפלקטיבית ביומנים אישיים בסביבת למידה שיתופית מתוגברת Wiki התומכת בהבניית ידע רב-תחומי. במחקר הנוכחי נעשה שימוש בשיטות מחקר איכותניות, כאשר היומנים הרפלקטיביים-אישיים היוו את הבסיס העיקרי לנתונים. הממצאים מעידים על ראשית צמיחתה של כתיבה רפלקטיבית עשירה ומורכבת של התלמידים, התפתחותם של ניצני חשיבה בעלת מאפיינים מטא-קוגניטיביים, והשפעתם על תהליכי הלמידה השיתופית. החשיבה המטא-קוגניטיבית האישית והשיתופית שהתפתחה מילאה תפקיד משמעותי בהתמודדות יעילה עם אתגרים חברתיים וקוגניטיביים, שהתעוררו בעת הלמידה השיתופית. לאור הממצאים, נראה שלהוראה בסביבת למידה שיתופית-רפלקטיבית כזאת עשויה להיות השפעה חיובית על פיתוח חשיבה מטא-קוגניטיבית, שהיא בעלת ערך רב לקידום למידה פורייה בקבוצות. (מתוך המאמר).
Translated title of the contributionMetacognitive aspects of writing personal-reflective diaries in a Wiki-enhanced collaborative learning environment
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
EditorsY. Eshet-Alkalai, A. Caspi, N. Geri, Y. Kalman, V. Silber-Varod, Y. Yair
Place of Publicationרעננה
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה
Pages48-55
Number of pages8
StatePublished - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • Computer-assisted instruction
  • Critical thinking
  • Metacognition
  • School children
  • Team learning approach in education
  • Wikis (Computer science)

Cite this