מסירת מידע על קיומן של בדיקות סקר ואי-תחולת דוקטרינת ההסכמה מדעת

Translated title of the contribution: Medical screening tools and the applicability of the informed consent doctrine

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במאמר נטען, כי דוקטרינת ההסכמה מדעת, כפי שבאה לידי ביטוי בחוק זכויות החולה, אינה רלוונטית בהקשר של מסירת מידע על קיומן העקרוני של בדיקות סקר שגרתיות. ההחלטה בדבר ביצוען העקרוני של בדיקות סקר שגרתיות מבוססת על שיקול דעת מערכתי, הרואה את טובת הציבור כולו אל מול עיניה, ומשקללת לא רק את טובת המטופל המסוים אלא גם שיקולי עלות-תועלת וכן שיקולי יעילות סטטיסטית. דוקטרינת ההסכמה מדעת, לעומת זאת, חלה אך ורק במקום בו מתבקשת הסכמת המטופל לביצועה של התערבות ספציפית, המומלצת על ידי המטפל. באם לא הוחלט לבצע את בדיקת הסקר באוכלוסייה בה נכלל המטופל המסוים, לא חלה על המטפל חובה ליידע את המטופל עליה במסגרת דוקטרינת ההסכמה מדעת (מתוך המאמר). Refereed/Peer-reviewed
Translated title of the contributionMedical screening tools and the applicability of the informed consent doctrine
Original languageHebrew
Pages (from-to)11-26
Number of pages16
Journalרפואה ומשפט
Volume41
StatePublished - 2009

IHP Publications

  • ihp
  • Informed consent (Medical law)
  • Medical screening
  • Physicians -- Malpractice
  • Reasonable care (Law)

Cite this