המשכיל והעיר הגדולה: ייצוגי הסובייקטיוויות וההביטוס המשכילי האורבני בספרות ההשכלה ברוסיה, 1888-1862

Translated title of the contribution: Maskil and the City: Representations of Maskilic Urban Subjectivity and Habitus in Russian Haskalah Literature – 1862-1888

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

שאלת הייצוג הספרותי של החוויה בערים הגדולות ושל מרחב הערים הגדולות נדונה במחקר בהרחבה הן בהקשר של ספרות עולם והן, בצורה מצומצמת יותר, בהקשר של הספרות העברית. להבדיל ממחקרים אלה, שמיפו את אופני הייצוג של המרחבים העירוניים, את תפקידם העלילתי ואת השתמעויותיהם החברתיות הפוליטיות, במוקד הדיון שלי יעמדו הסובייקטיוויות של המשכיל בזיקת הגומלין שלה עם מרחב העיר הגדולה ומצב השיח שביסס דרכים שונות של ייצוגה. לעומת עודד מנדה-לוי, שפרס תמונה רחבה של התפתחות הדמיון העירוני בספרות העברית המודרנית, ושהיה היחיד שנגע בספרות ההשכלה בהקשר זה, אני מעוניינת לא בתפיסת העיר בעיני המשכיל אלא בפואטיקת הייצוג של העצמי שלו וההביטוס שלו בסיטואציה העירונית. שאלה זאת נוגעת לבעיה מקיפה יותר של הופעת הסובייקט היהודי החדש בתנאי המודרנה וגיבוש מערך הייצוג והקניית המשמעות שיכול לאפיין את הדמות הזאת ולשבצה בתמונת עולם רחבה יותר הן בהקשר של החברה והתרבות היהודית והן של זאת הרוסית. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionMaskil and the City: Representations of Maskilic Urban Subjectivity and Habitus in Russian Haskalah Literature – 1862-1888
Original languageHebrew
Pages (from-to)3-31
Number of pages29
Journalמחקרי ירושלים בספרות עברית
Volumeל
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Braudes, R. A -- (Reuben Asher) -- 1851-1902
  • Cities and towns in literature
  • Haskalah -- Russia
  • Self in literature
  • Space and time in literature

Cite this