קריטריונים אפיסטמיים של תלמידים להערכת סרטוני יוטיוב

Translated title of the contribution: Learners’ Epistemic Criteria for Evaluating YouTube Videos

פאיז עבד, שרית ברזלי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Abstract

המטרה של מחקר זה הייתה לבחון את הקריטריונים האפיסטמיים של תלמידים להערכת סרטוני YouTube בהשוואה לקריטריונים שלהם להערכה של אתרי אינטרנט. תלמידי כיתה ח' התבקשו להעריך ולדרג חמישה סרטוני YouTube וחמישה דפי אינטרנט העוסקים בנושא שינוי אקלים ולנמק את הדרוגים שלהם. נימוקי התלמידים קודדו לפי סכמה לקידוד קריטריונים אפיסטמיים שהורחבה והותאמה לצורך מחקר זה. הקריטריונים האפיסטמיים שהועלו על-ידי התלמידים סווגו לשלוש קטגוריות ראשיות: קריטריונים תקשורתיים (כולל קריטריונים חזותיים, קוליים, תוכניים, וחווייתיים), קריטריונים ייצוגיים (כולל איכות ואמינות הייצוג של התופעה) וקריטריונים של השגת מטרות אפיסטמיות (כולל השגת מטרות כגון הבנה ולמידה). מהממצאים הראשוניים עולה שקיים דמיון רב בין הקריטריונים האפיסטמיים של תלמידים להערכה של סרטוני YouTube ולהערכה של אתרי אינטרנט. יחד עם זאת, נראה שהתלמידים נטו להזכיר קריטריונים של השגת מטרות אפיסטמיות וקריטריונים המתייחסים לחוויית השימוש בשכיחות גבוהה יותר כאשר העריכו סרטוני YouTube בהשוואה לאתרי האינטרנט. ממצאים אלו מעלים את האפשרות שהערכה של סרטוני YouTube מבוססת במידה רבה יותר על החוויה האישית של הצופים. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionLearners’ Epistemic Criteria for Evaluating YouTube Videos
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Place of PublicationRa'anana
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages251ע-247ע
Number of pages235
StatePublished - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • Evaluation
  • Knowledge, Theory of
  • Measurement
  • School children
  • Web sites
  • יו טיוב YouTube

Cite this