מדינה יהודית ופזורה: ההנהגה היהודית אמריקנית ועיצוב העולם היהודי לאחר השואה ומלחמת העולם השנייה

Translated title of the contribution: Jewish State and Diaspora Nationalism: The American Jewish Leadership and the Jewish Diaspora After the Holocaust and the Second World War

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

בחודש נובמבר 1946 פורסם בניו יורק מסמך שכותרתו הייתה:The Program of the World Jewish Congress בתחילת המסמך הוצגו העקרונות שעמדו בבסיס הקמתו של הקונגרס היהודי העולמי והוצג מערך הנסיבות הפוליטיות שליוו את הקמת הארגון בשנת 1936. הדברים שנאמרו במאמר הם קצה קרחון של מהלך פוליטי ואידיאולוגי רב חשיבות שהקונגרס היהודי העולמי גילם בהקמתו של הארגון, והנהגתו הובילה וקידמה את העולם היהודי במחצית הראשונה של המאה העשרים. המטרה הייתה הקמת ארגון יהודי בין לאומי התומך בהקמת מדינה יהודית, אבל בו בזמן פועל למען העצמת החיים היהודיים בקהילות היהודיות ברחבי העולם במתכונת אתנית לאומית. במאמר זה המחבר מציג את פעילות הנהגת הקונגרס היהודי העולמי למען העצמת הזהות האתנית היהודית בארצות הברית ואירופה לאחר מלחמת העולם השנייה. המאמר עוסק גם במדיניות של הקוגרס היהודי האמריקני לסוגיית השואה והזיכרון ולמרד גטו ורשה.
Translated title of the contributionJewish State and Diaspora Nationalism: The American Jewish Leadership and the Jewish Diaspora After the Holocaust and the Second World War
Original languageHebrew
Title of host publicationבין דת, לאום וארץ (קובץ בעריכת יוסי גולדשטיין)
Publisherאוניברסיטת אריאל בשומרון
PagesH57-H69
StatePublished - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • Holocaust, Jewish (1939-1945)
  • Jewish organizations -- United States
  • Jews -- History -- 20th century
  • Jews -- United States
  • Warsaw (Poland) -- History -- Warsaw Ghetto Uprising, 1943
  • World Jewish Congress

Cite this