Jewish Pilgrimage Tourism in Israel: Holy Tombs as Tourist Attractions

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

גיליון בשפה האנגלית של "אופקים בגיאוגרפיה" 61-60, 2004 תופעת התירות היהודית הצלינית המגיעה לקברי צדיקים כמעט ולא נחקרה עדין. התופעה, המשפיעה על החברה והתרבות הישראלית, הולכת וגדלה וכוללת כמיליון מבקרים כל שנה. מיהם אותם צלינים יהודים בישראל, מי המבקרים, מה מאפיין תירות דתית זו, מה מאפיין את אתרי העלייה לרגל. המאמר עוסק בצלינות תיירותית, אתרי צלינות יהודית דתית ועממית. המסקנות הן שיש קבוצה של דתיים אורתודוכסים שבאים להתפלל ומצד שני "תיירים אלטרנטיבים", שבאים מתוך סקרנות, תרבות וחיפוש אחר משמעות. בין שתי קבוצות אלו יש קבוצה של מבקרים דתיים וקבוצה של מבקרים מסורתיים, כל קבוצה אינה הומוגנית. גם בין האתרים יש שוני בין המנהגים וסיבת הביקור בם. לסיכום, יש הבדל קטן בין הצלינות הישנה לבין תיירות.
Original languageEnglish
JournalCONTEMPORARY ISRAELI GEOGRAPHY
StatePublished - 2004

IHP Publications

 • ihp
 • תיירות -- היבטים דתיים
 • Tourism -- Religious aspects
 • הילולות לזכר צדיקים וקדושים
 • Zaddikim -- Cult
 • Zaddikim -- Folklore
 • קברי צדיקים יהודים
 • Zaddikim -- Tombs
 • עלייה לרגל (יהדות)
 • Jewish pilgrims and pilgrimages
 • פולחן קברי קדושים וצדיקים
 • מקומות קדושים ליהדות
 • Jewish shrines
 • צדיקים וקדושים יהודים
 • Zaddikim
 • מנהגים יהודיים
 • Judaism -- Customs and practices
 • קבר יונתן בן עוזיאל
 • קבר שמעון בן יוחאי
 • Simeon bar Yoḥai -- active 2nd century -- Tomb
 • לוריא, יצחק (האר"י)
 • Luria, Isaac ben Solomon -- 1534-1572

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Jewish Pilgrimage Tourism in Israel: Holy Tombs as Tourist Attractions'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this