שיפור רמת הניקיון במרחב הציבורי בישראל

Translated title of the contribution: Improving cleanliness in the public space in Israel

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בשנים האחרונות עבר תחום הגנת הסביבה בישראל התפתחות משמעותית עם אימוץ תפיסת הקיימות ומהפכת המיחזור וניהול משאבי הפסולת. עם זאת, התחום הבסיסי של שמירת הניקיון נדחק לשוליים, והמרחב הציבורי בישראל, הן במקומות יישוב הן בטבע – נותר מלוכלך. מאמר זה מסכם מיזם מחקרי-יישומי שמטרתו הייתה לבדוק מהי המדיניות הנדרשת כדי להביא לשיפור רמת הניקיון במרחב הציבורי בישראל. במסגרת המיזם נערך מיפוי של המסגרת הנורמטיבית והארגונית של תחום הניקיון בישראל, כולל ראיונות עם בעלי תפקידים בארגונים שונים בישראל. בעקבות תהליך זה זוהו אתגרים שונים המקשים על קידום נושא הניקיון בסדר היום הסביבתי: היעדרה של מדיניות מובחנת לטיפול בנושא הניקיון, מיקום נמוך של הנושא בסדר העדיפויות הסביבתי, תפיסה של הניקיון כמיושן וכקשור לאסתטיקה בלבד, מחסור בשיתופי פעולה בין-ארגוניים ובין-מגזריים, דלות אכיפה, אי-ניצול משאבים כספיים זמינים והיעדר ידיעה מדויקת על היקף התופעה במונחים כמותיים מדידים. כמו כן, נערכה סקירה בין-לאומית של תכניות שהופעלו במקומות שונים בעולם והצליחו להביא לשיפור רמת הניקיון במרחב הציבורי באופן מוכח ומדיד. הסקירה הבין-לאומית זיהתה שלוש תכניות שבלטו בהצלחתן. התכניות נבדלות זו מזו בגישותיהן ובמרכיביהן, אך מספר מאפיינים נמצאו משותפים לכולן: הנהגה שמכינה תכנית עבודה אסטרטגית ואחראית על הוצאתה לפועל, ביסוס התכנית על מחקר איכותי וכמותי, הגדרת יעדים כמותיים להפחתת פסולת ומעקב אחר ההתקדמות באמצעות ניטור כמותי. על סמך ממצאי הסקירה הבין-לאומית ובהתאם לאתגרים ולקשיים של התחום בארץ, מוצע כי נושא הניקיון יוצב גבוה בסדר העדיפויות, וכי הטיפול בו ירוכז בידי קואליציית שותפים בין-מגזרית שתהיה אחראית על גיבוש תכנית אסטרטגית שיוגדרו בה מטרה אסטרטגית, יעדים כמותיים והאמצעים להגשמתם. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionImproving cleanliness in the public space in Israel
Original languageHebrew
Pages (from-to)33-40
Number of pages8
Journalאקולוגיה וסביבה
Volume7
Issue number1
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Environmental policy
  • Environmental quality
  • Hygiene
  • Public spaces
  • Waste disposal

Cite this