התכנית "מתווים מנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל" במכללות האקדמיות לחינוך: ההטמעה, ההתאמה לתכניות הלימודים לתואר ראשון ועמדות חברי הסגל

Translated title of the contribution: Implementation of teacher education reform: Structure and teaching faculty attitudes

רוני לידור, נעמי פייגין, ברברה פרסקו, רחל טלמור, חגי קופרמינץ

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

התכנית "מתווים מנחים להכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל" היא תוצר עבודתן של שתי ועדות שהקימה המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג). הטמעת המתווים המנחים בתכניות ההכשרה להוראה במכללות האקדמיות לחינוך ובאוניברסיטאות לוותה במחקר. מאמר זה מתמקד בממצאי המחקר על אודות אופן הטמעת המתווים המנחים בתכניות הלימודים לתואר ראשון (.B.Ed) במכללות האקדמיות לחינוך. למחקר זה היו שלוש מטרות: (א) לבחון את דרך היערכותן של המכללות ליישום תכנית המתווים המנחים ואת תהליך היישום בהן; (ב) לבחון את מידת ההתאמה בין תכניות הלימודים במכללות לבין המתווים המנחים; (ג) לבחון את תפיסותיהם של בעלי תפקידים למיניהם במכללות את המתווים המנחים ואת תרומתם למוסד האקדמי ולהכשרת המורים בישראל. המחקר נערך ב-21 מכללות; השתתפו בו 20 בעלי תפקידים ו-118 מדריכים פדגוגיים ומרצים לחינוך. איסוף הנתונים התבסס על ארבעה כלי מחקר: שאלון רקע מוסדי, ניתוח של תכניות הלימודים החדשות, ראיונות עומק חצי מובנים עם בעלי תפקידים במכללות ושאלון למדריכים פדגוגיים ומרצים לחינוך במכללות. ממצאי המחקר מלמדים על התאמה גבוהה למדי בין המתווים המנחים לבין תכניות הלימודים החדשות להכשרה להוראה שאישרה המל"ג. עם זאת, דומה שמידת השיתוף של המרצים והמדריכים הפדגוגיים בהכנת התכנית החדשה הייתה מוגבלת; המכריע בסוגיה זו היה המרכז האקדמי, ראש בית הספר לחינוך או בעל תפקיד בכיר אחר במכללה. בהתבסס על ממצאי המחקר נדונים במאמר כמה היבטים של הטמעת שינויים בתכניות ההכשרה להוראה. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionImplementation of teacher education reform: Structure and teaching faculty attitudes
Original languageHebrew
Pages (from-to)45-78
Number of pages34
Journalדפים
Volume59
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Educational change
  • Teachers -- Training of
  • Teachers -- Training of -- Curricula
  • Teachers colleges
  • Universities and colleges

Cite this