כמה שוקלת הודאה? - עיון מחודש בשאלת משקלן הבייסיאני של הודאות נאשם: תגובה למאמרם של מרדכי הלפרט ובועז סנג'רו

Translated title of the contribution: How much does a Confession Weigh? Re-evaluating the Bayesian Weight of Criminal Confession

דורון מנשה, שי אוצרי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמרם של בועז סנג'רו ושל מרדכי הלפרט מציע לראות בהודאה תוספת ראייתית לראיות מרכזיות אחרות. בהתאם לכך הם קוראים לחקיקה שתדרוש "סיוע חזק" כתנאי הכרחי לפני הרשעה על סמך הודאה ולחקיקה שתתנה חקירת חשוד בקיומו של חשד חזק ומבוסס נגדו. המחברים בוחנים את הביסוס שסנג'רו והלפרט מציעים לטענותיהם. לטענת המחברים, תוצאות המחקרים האמפיריים שהם מציגים במאמרם אינן מבססות עמדה כה ספקנית באשר לערכן הראייתי של הודאות. עוד מצביעים המחברים על הבעיות העולות בניתוח הבייסיאני-הסתברותי של סנג'רו והלפרט: אי-בהירות באשר להגדרת מושג ההודאה, אי-בהירות בשאר להגדרת האוכלוסייה שאליה מתייחס שיעור האשמה האפריורי וכן הבעייתיות שבהנחות העומדות ביסוד הניתוח. תגובה למאמרם של בועז סנג'רו ומרדכי הלפרט: "מכשל החלפת ההתניות להרשעה מוטעית על סמך הודאה - סולימאן אל עביד כמקרה מבחן". מחקרי משפט, 26(3) עמ' 733-787, 2010. תגובתם של מחברי המאמר המקוריים בעמ' 529-573 בחוברת זו.
Translated title of the contributionHow much does a Confession Weigh? Re-evaluating the Bayesian Weight of Criminal Confession
Original languageHebrew
Pages (from-to)503-528
Number of pages26
Journalמחקרי משפט
Volume27
Issue number2
StatePublished - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • Criminal investigation
  • Evidence (Law)
  • Guilt
  • Judicial error
  • Prisoners -- Civil rights

Cite this