הטיות מגדריות בתפיסת הכרעות שיפוטיות

Translated title of the contribution: Gender Bias in Perception of Judicial Decisions

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מחקרים רבים בחנו את השפעת השתייכותם של שופטים לקבוצה חברתית מסוימת (כגון מגדר, גזע, דת, גיל וזיקה פוליטית) על החלטותיהם. מאמרנו בוחן אם השתייכות לקבוצה חברתית (של השופט או של המתבונן במערכת המשפט) משפיעה על התפיסה הציבורית של החלטות שיפוטיות. בחינת קיומן, היקפן ומגבלותיהן של הטיות על בסיס קבוצתי בתפיסת הכרעות שיפוטיות מצריכה התפתחות והצטברות הדרגתית של מחקר. המאמר מתמקד בשאלות ספציפיות שהתוויית המתודולוגיה לבחינתן, ואולי גם הממצאים העולים מהפעלתה, עשויים לסלול את הדרך לבירור יסודי ומעמיק יותר של השאלות הכלליות. המאמר ממקד את הדיון בהטיות אשר מבוססות על מגדר. הוא בוחן, ראשית, אם מגדר השופט משפיע על האופן שבו נתפסת הכרעתו, לאמור: האם הכרעות שיפוטיות של שופטים נתפסות באופן שונה מהכרעות שיפוטיות של שופטות; ושנית, האם מגדר המתבונן משפיע על האופן שבו הוא תופס את ההכרעה השיפוטית, דהיינו האם הכרעות שיפוטיות נתפסות באופן שונה על ידי גברים ונשים. יתר על כן, המאמר ממקד את הדיון בהקשר המיוחד של הכרעות בעלות נגיעה מגדרית (תיקי אונס). הוא בוחן אם תפיסת הכרעות שיפוטיות זהות בעניין בעל נגיעה מגדרית מושפעת ממגדר השופט, ממגדר המתבונן (במערכת המשפט) או משילוב של השניים. לצורך בדיקת ההשערות השתמשנו במערך מחקר ניסויי, כאשר שני המשתנים הבלתי-תלויים הם מגדר השופט ומגדר המתבונן או המעריך, והמשתנים התלויים הם תפיסות המתבוננים לגבי מאפיינים שונים של ההכרעה השיפוטית. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionGender Bias in Perception of Judicial Decisions
Original languageHebrew
Pages (from-to)239-271
Number of pages33
Journalהמשפט: כתב-עת לענייני משפט
Volumeכ"ד
StatePublished - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • Bias (Law)
  • Judges
  • Judicial discretion
  • Judicial process
  • Punishment
  • Sentences (Criminal procedure)
  • Sex
  • Sex crimes

Cite this