הזכות לחופש ההתארגנות בראי ערכי הדמוקרטיה - התפתחויות בשנת תשע"ד

Translated title of the contribution: Freedom of Association, the Right to Organize and Democratic theory: Developments in Israeli Labour Law in 2013-2014

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בשנת תשע"ד חלו התפתחויות משמעותיות בפסיקה במשפט העבודה הקיבוצי בכלל ובדיני ההתארגנות הראשונית בפרט. סקירה זו מבקשת להתייחס להתפתחויות אלו בשני מישורים. ראשית, הסקירה מבקשת להאיר מספר התפתחויות בדוקטרינת חופש ההתארגנות ובכללן התפתחויות חדשות בשאלה מיהו ארגון עובדים, מהם כללי ההתנהלות הראויים בהתארגנות ראשונית ובהתמודדות בין ארגונית. כן, מציגה הסקירה את ההתפתחויות בנורמות הקובעות את אחריותו וחובותיו של המעסיק בתקופת ההתארגנות של עובדיו, ובנורמות הקובעות את הסעדים שיינתנו במקרה של פגיעה של מעסיק בחופש ההתארגנות. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionFreedom of Association, the Right to Organize and Democratic theory: Developments in Israeli Labour Law in 2013-2014
Original languageHebrew
Pages (from-to)561-582
Number of pages22
Journalדין ודברים: כתב-עת משפטי בין-תחומי
Volumeט' 2
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Collective labor agreements
  • Employee rights
  • Freedom of association
  • Industrial relations
  • Labor laws and legislation
  • Labor unions

Cite this