סוגיות אתיות בעריכת דין חברתית: המקרה של עמותות לייעוץ ולייצוג לקוחות זקנים בישראל

Translated title of the contribution: Ethical Issues in Cause Lawyering: The Case of Lawyers Representing Older Clients in Organizations

מיטל סגל-רייך, ישראל דורון, שגית מור

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

כיום, כשהאוכלוסייה מזדקנת, עולה ביתר שאת החשיבות של ייעוץ וסיוע משפטי לזקנים כדי לאפשר להם להגן ולמצות את זכויותיהם. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לחשוף ולברר את הדילמות האתיות הכרוכות בייצוג משפטי לזקנים באמצעות עמותות מהמגזר האזרחי המתמחות בכך. מדובר בגופים חשובים העוסקים בהנגשה ובאספקה של שירותים משפטיים לזקנים. המתודולוגיה של המחקר הייתה איכותנית, וכללה ראיונות עומק עם אנשי מפתח בשלוש העמותות הפועלות כיום בישראל בתחום ייעוץ וסיוע משפטי לזקנים. במסגרת ראיונות אלה נחקרו דפוסי הייצוג וסוגיות אתיות, וכן הדילמות המוסריות-מקצועיות המתעוררות אגב הענקת השירות המשפטי. ממצאי המחקר מלמדים, כי יש קונפליקטים אתיים ייחודיים בכל הנוגע להענקת ייעוץ וסיוע משפטי לזקנים. הממצאים מצביעים על כך שאין בעמותות מתווה שיטתי להתמודדות עם הדילמות, וההכרעות נעשות כחלק משיח פנימי בעמותה, ללא זיקה לכללים וללא הכוונה מקצועית. תוצאות המחקר מצביעות על הצורך בגיבוש כללים מקצועיים לייצוג זקנים במסגרת עמותות, והנחיה מקצועית להתמודדות עם דילמות. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionEthical Issues in Cause Lawyering: The Case of Lawyers Representing Older Clients in Organizations
Original languageHebrew
Pages (from-to)503-522
Number of pages20
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volumeל"ו
Issue number3-4
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Attorney and client
  • Cause lawyers
  • Law and socialism
  • Legal ethics
  • Nonprofit organizations
  • Older people
  • Older people -- Services for

Cite this