אוריינות סביבתית: תוצאות מדגם מייצג במערכת החינוך בישראל

Translated title of the contribution: Environmental Literacy: Results of a Representative Sample in the Israeli Educational System

גונן שגיא, יעקב גארב, אלון טל, מיה נגב, אלן סלזברג

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

חשיבות החינוך הסביבתי כחלק מאסטרטגיה לאומית לאיכות הסביבה מוכרת בעולם כולו. בשנים האחרונות הושקעו מאמצים רבים ומיליוני שקלים לפיתוח תוכניות חינוך סביבתי במערכת החינוך בישראל, אך לא נבחנו מצב האוריינות הסביבתית הקיימת או מידת ההצלחה של התוכניות. מטרת מחקר זה היתה בדיקה של האוריינות הסביבתית בקרב מדגם ארצי של תלמידים במערכת החינוך. במאמר זה יוצגו תוצאות מחקר ארצי לבדיקת האוריינות הסביבתית, הכוללת ידע, עמדות והתנהגות. במחקר השתתפו 3,121 תלמידים ב-77 בתי ספר בכיתות ו' וי"ב, אשר מהווים מדגם מייצג למערכת החינוך בישראל (על בסיס מגזר, גודל יישוב, רמת הצלחה בלימודים ומצב סוציו-אקונומי). נמצא כי ההתנהגות אינה ידידותית לסביבה במקרים רבים והידע של התלמידים לקוי, אך העמדות ביחס לסביבה חיוביות. בדיקת הקשר בין שלושת הממדים מראה, כפי שכבר הוכח במספר מחקרים בעולם, כי ידע בנושאי סביבה אינו קשור להתנהגות סביבתית. בנוסף קיים פער בין העמדות וההתנהגות של התלמידים, למרות שיש קשר בין שני ממדים אלו. הקשר בין אוריינות סביבתית לבין נתונים דמוגרפיים הוא מועט. חוויות שיש בהן מגע ישיר עם הטבע ודמות מקשרת לטבע קשורות לאוריינות סביבתית גבוהה. (מתוך המאמר) שיטת המחקר: שאלונים
Translated title of the contributionEnvironmental Literacy: Results of a Representative Sample in the Israeli Educational System
Original languageHebrew
Pages (from-to)79-102
Number of pages24
Journalעיונים בניהול משאבי טבע וסביבה
Volume6
StatePublished - 2008
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Ecology -- Research
  • Ecology -- Study and teaching
  • Education -- Research
  • Environmental education
  • Environmental literacy
  • Environmental quality
  • Environmental quality -- Study and teaching
  • Literacy
  • School children

Cite this