הזנחה עצמית בקרב זקנים: ההתמודדות החוקית

Translated title of the contribution: Elder self-neglect: The legal perspectives

ישראל דורון, טובה בנד-וינטרשטין, מיכל אוליברו-קורנפלד

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מבקש להשמיע את קולה של קבוצה מוחלשת בחברה הישראלית, באמצעות ניתוח השיח המשפטי בתחום ההזנחה העצמית של זקנים. שיח זה לוקה, לטענת כותבי המאמר, במספר חולשות וחסרונות, ובראשם עמדת מוצא המתאפיינת בהבניה שלילית של הזקנה (גילנות) כמו גם קולם הלא-נשמע של הזקנים בהליך המשפטי. המחקר המוצג במאמר זה בא לתרום להבנת תופעת ההזנחה העצמית ודרכי ההתמודדות עמה, בבחנו את המנשק בין תופעת ההזנחה העצמית בזקנים לבין עולם המשפט. המחקר מנתח כיצד ההתמודדות החוקית עם תופעת ההזנחה העצמית בזקנה משתקפת בפסיקת בתי המשפט בישראל. מבחינה מתודולוגית המחקר התבסס על ניתוח כמותני ואיכותני של 43 פסקי דין שעסקו בתחום ההזנחה העצמית של זקנים. ניתוח פסקי הדין, הן ברמת הנתונים הכמותיים והן מבחינת הנרטיביים התוכניים שנמצאו בהם, מצביע על שני ממצאים עיקריים: האחד – שהזקנים נפקדים בדרך כלל מההליך המשפטי: לרוב הם אינם מיוצגים, הם אינם נוכחים, וקולם אינו נשמע; השני – שהשיח השיפוטי על אודותיהם מתאפיין במקרים רבים בגילנות, דהיינו בהבניה שלילית של הזקנה תוך התמקדות בהקשרים של חולשה וחוסר ישע. מממצאים אלה עולה שראוי לשקול את קידום כיווני המדיניות העיקריים האלה: ראשית, יש מקום לייחד במשפט הישראלי הגדרה והסדרה חוקית נפרדות לתופעת ההזנחה העצמית מתוך בחירה בקרב מבוגרים וזקנים תוך אימוץ גישה אנטי-גילנית; שנית, יש צורך בשינוי סדרי הדין וההסדרה ההליכית של דרכי ההתערבות החוקיים באופן שהזקנים המזניחים את עצמם יחדלו מלהיות "נוכחים נפקדים" בהליך המשפטי, שקולם יישמע ושגופם ייראה באפקטיביות. לבסוף, יש מקום לשקול רפורמה בכל הנוגע לסעדים שבית המשפט רשאי להעניקם במקרים של הזנחה עצמית כדי שיהיה ניתן להעניק לזקנים אלה סל של שירותים חברתיים ולא להסתפק בפתרונות צרים מסוג של השמה במסגרת מוסדית או טיפול רפואי בכפייה. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionElder self-neglect: The legal perspectives
Original languageHebrew
Pages (from-to)219-259
Number of pages41
Journalעלי משפט
Volumeי"ג
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Age discrimination
  • Courts
  • Older people -- Abuse of
  • Older people -- Legal status, laws, etc
  • אפליה מטעמי גיל
  • אפליית קשישים
  • בתי משפט
  • התעללות בקשישים והזנחתם
  • זכויות קשישים וגמלאים

Cite this