התעללות והזנחה כלפי זקנים שאינם חסרי ישע מצד צאצאיהם: עיון ביקורתי בהתמודדות החוקית במסגרת חוק למניעת אלימות במשפחה

Translated title of the contribution: Elder abuse by family members and Israel's therapeutic courts

מיכאל שינדלר, ישראל דורון

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

התעללות כלפי זקנים מצד אנשים עמם יש לה יחסי אמון ובפרט צאצאיהם היא תופעה מוכרת בישראל. מאמר זה מתמקד בפלח של אותה אוכלוסייה – זקנים אשר אינם נופלים בצורה ברורה להגדרה החוקית של "חסרי ישע", החשופים להתעללות מצד צאצאיהם כתוצאה מפסיכופתולוגיה של הפוגעים וכל זאת בשעה שאותם צאצאי מסרבים לסיוע טיפולי ושיקומי. זקנים אלו מצויים במלכוד: מחד גיסא הם מעוניינים להפסיק את ההתעללות הפוגעת בהם והמסבות להם נזק, ומאידך גיסא, היות שמדובר בבן או בבת הסובלים ממוגבלות נפשית, התמכרות או קושי אחר, מתקשים לפעול משפטית כנגדם. עם זאת, לעיתים זקנים אלו מוכנים לפעול משפטית להפסקת ההתעללות וזאת במידה שההתערבות תלווה בטיפול שיביא מזור אף לפוגעים. במקרים רבים הטיפול הכרחי כדי למנוע את המשך ההתעללות. המאמר מתמקד בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א - 1991. בוחן אם חוק זה נותן מענה ראוי לתופעת ההתעללות וההזנחה והאם יש מקום לעצב הסדר משפטי חלופי שיאפשר הגנה טובה יותר או יכולות התערבות ראויות יותר. ההתמקדות בחוק למניעת אלימות במשפחה נעשתה הן משום שהחוק מאפשר שימוש בהתערבות טיפולית והן משום שהחוק ניתן ליישום גם במקרים של זקנים שאינם "חסרי ישע". הטענה המועלית במאמר זה היא שהמענה שניתן על ידי חוק למניעת אלימות במשפחה אינו מספק, השימוש בהוראת הטיפול אינו שכיח, וכפועל יוצא במקרים רבים התעללות שמופנית כלפי זקנים על ידי צאצאיהם נמשכת. על כן, יש מקום להציע הסדר חלופי שייתן מענה ראוי יותר לתופעה זו. ההסדר המוצע כולל שני שינויים מהותיים: הראשון הוא ביצוע שינויים והתאמות בבתי המשפט לענייני משפחה כך שיישמו ויפעלו על פי עקרונות ודרכי הפעולה של בתי המשפט הטיפוליים ובפרט הפעלת התערבות סמכותית טיפולית לשם הפניית הפוגעים לטיפול ושיקום, כולל ליווי ופיקוח. השינוי השני הוא הקמת והתאמת מסגרות טיפוליות עבור הפוגעים הסובלים מלקויות נפשיות, התמכרויות וקשיים אישיים נוספים, כך שבית המשפט אכן יוכל להפנות את הפוגעים למסגרות המתאימות להם. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionElder abuse by family members and Israel's therapeutic courts
Original languageHebrew
Pages (from-to)105-138
Number of pages34
Journalהמשפט: כתב-עת לענייני משפט
Volumeכ"ב
Issue number1
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Domestic relations courts
  • Family violence
  • Family violence -- Law and legislation -- Israel
  • Older people -- Abuse of
  • Parent and adult child
  • Therapeutic jurisprudence
  • Violence -- Prevention

Cite this