פגיעה בקשישים על-ידי בני משפחה מטפלים: שכיחות התופעה בארץ, טיפולוגיה של הקרבן ושל בן המשפחה המתעלל ואטיולוגיה של ההתעללות

Translated title of the contribution: Elder abuse by family caregivers: The frequency of the phenomena in Israel, the victim and family abuser typology and the etiology of the abusive behavior

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Cite this