השפעת המורכבות המורפולוגית על זיכרון עבודה מילולי בקרב ילדים עם לקות למידה דוברי ערבית

Translated title of the contribution: Effect of morphological complexity on verbal working memory performance in Arabic-speaking children with learning disabilities

רוית כהן-מימרן, אחמד אסדיה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרה: מטרת המחקר הייתה לבדוק את ההשפעה של המורכבות המורפולוגית על זיכרון העבודה המילולי בקרב ילדים בעלי לקות למידה דוברי ערבית. שיטה: במחקר השתתפו 30 ילדים בגילאי 12-14 שנים, דוברי ערבית כשפת אם שאובחנו כבעלי לקות למידה ולמדו בכיתות מיוחדות ללקויי למידה. במהלך המחקר, הילדים ביצעו משימת זיכרון עבודה בה הקשיבו לסדרות של משפטים קצרים (2-4 משפטים בכל סדרה) והתבקשו לחזור ברצף על המילה האחרונה בכל משפט. המבחן כלל שלושה סוגים של מילות מטרה: מילות בסיס ללא מורכבות מורפולוגית, מילים מורכבות מורפולוגית של ריבוי שבור (צורה אי-רגולרית), ומילים מורכבות מורפולוגית הכוללות מוספית של קניין חבור (צורה רגולרית). תוצאות: הנבדקים זכרו מספר גדול יותר של מילות בסיס בהשוואה למילים בעלות מורכבות מורפולוגית. כמו כן, נמצא שהנבדקים זכרו מספר גדול יותר של מילים מסוג ריבוי שבור (אי-רגולרי) בהשוואה למילים מסוג קניין חבור (רגולרי). בנוסף, תוצאות המחקר השוו לתוצאות ממחקר קודם. ילדים עם לקות למידה מהמחקר הנוכחי קיבלו ציונים נמוכים באופן משמעותי במבחן זיכרון העבודה (לכל מילות המטרה: בסיס, ריבוי שבור וקניין חבור) בהשוואה לילדים בעלי התפתחות תקינה בני 10-12 שנים (מהמחקר הקודם). דיון: הסבר אפשרי לממצאים הוא שמילים מוטות קשות יותר לזכירה ממילות בסיס, מפני שהן מכילות מורפמה נוספת. במחקר הנוכחי המורפמה הנוספת נשאה מידע סמנטי של ריבוי או של שייכות. הממצאים מחזקים את ההשערה שתהליכי פירוק מורפולוגיים של מילים רגולריות לבסיס ומוספיות יוצרים עומס נוסף על זיכרון העבודה שגורם לקושי רב יותר לזכור אותן. בנוסף, ממצאים מהמחקר הנוכחי תומכים במחקרים שמצאו קשיים בזיכרון עבודה בקרב נבדקים עם לקויות למידה. לתוצאות המחקר הנוכחי משמעות בעת אבחון וטיפול, כאשר על הקלינאי לקחת בחשבון שאפילו מילים קצרות ומוכרות יכולות להיות קשות לזכירה אם הן מורכבות מורפולוגית. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionEffect of morphological complexity on verbal working memory performance in Arabic-speaking children with learning disabilities
Original languageHebrew
Pages (from-to)39-55
Number of pages17
Journalד"ש ברש"ת
Volume35
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Children, Palestinian Arab -- Israel
  • Grammar, Comparative and general -- Morphology
  • Learning disabilities

Cite this