אלימות כלכלית במשפחה - בין דומיננטיות גברית לגבריות נכפית?

Translated title of the contribution: Economic Violence in the Family: Between Male Dominance and Imposed Masculinity?

אריאן רנן-ברזילי, שירלי יוסרי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה מבקש לעורר את המודעות לתופעה החברתית של אלימות כלכלית בתוך המשפחה, אשר לא זכתה עד כה כמעט בתיאור ובדיון משפטי. מטרת המאמר היא להמשיג את התופעה, לנתחה באמצעות כלים תיאורטיים מתחום לימודי הגבריות והפמיניזם, ולחשוב על הסעדים המשפטיים למיגורה בשים לב לתיאוריות אלה. נוסף על כך, באמצעות הדיון באלימות כלכלית נראה כיצד לימודי הגבריות עשויים לתרום להגברת השוויון המגדרי. בעוד שניתוח פמיניסטי יתמקד בעיקר בהבנת התופעה כביטוי של דומיננטיות גברית ובראיית הכסף כאמצעי השליטה המגדרי, לשיטתנו לימודי הגבריות עשויים לתרום להבנת האלימות הכלכלית לא רק כאמצעי שליטה של גברים בנשים, אלא גם כמכוננת על-ידי הבניה חברתית מסוימת של גבריות ושל גברים כתוקפניים וכמופקדים העיקריים על כלכלת המשפחה. לשיטתנו, אין להסתפק בניתוח התופעה מפרספקטיבה של לימודי גבריות במנותק מהתובנות ומהתיאוריות הפמיניסטיות. ניתוח כזה עלול לעצור בעצם הבנת התופעה, או חמור מכך - בהצדקתה מכוח אותן הבניות חברתיות, תוך אי-התייחסות לנזק שהיא גורמת, על-פי-רוב לנשים. חלף זאת המאמר מציע קריאה אינטגרטיבית ותלוית-הקשר של היחס בין לימודי הגבריות לבין התיאוריות הפמיניסטיות, כאמצעי להגברת השוויון המגדרי. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionEconomic Violence in the Family: Between Male Dominance and Imposed Masculinity?
Original languageHebrew
Pages (from-to)613-660
Number of pages48
Journalעיוני משפט
Volumeל"ט
Issue number3
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Feminism
  • Feminist jurisprudence
  • Sex discrimination

Cite this