התאמה תרבותית של התערבות מבוססת-ראיות בבריאות הנפש לחברה הערבית: ניהול מחלה והחלמה כמקרה מבחן

Translated title of the contribution: ). Cultural Adaptation of evidence-based treatment in mental health to Arab society: Illness management and recovery as a test-case

שרה דעאס-עיראקי, פאולה גרבר-אפשטיין, דיויד רועה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במאמר מציגים המחברים את תהליך ההתאמה התרבותית לחברה הערבית של התערבות מבוססת ראיות בבריאות הנפש המכונה "ניהול מחלה והחלמה". המחברים מציגים את ההבנה הקיימת כיום בשדה הטיפול כי אף שיש לספק טיפול שהצלחתו מבוססת על ראיות מחקריות, אין התערבות אחת מתאימה לכולם, יש להתאימה למאפיינים תרבותיים המשפיעים על מהלך המחלה, החלמה, דפוסי פנייה לעזרה ודרכי התמודדות.
Translated title of the contribution). Cultural Adaptation of evidence-based treatment in mental health to Arab society: Illness management and recovery as a test-case
Original languageHebrew
Pages (from-to)645-663
Number of pages19
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volumeל"ט
Issue number4
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Cultural competence
  • Cultural pluralism
  • Disease management
  • Evidence-based dentistry
  • Evidence-based medicine
  • Evidence-based nursing
  • Mental health
  • Mentally ill -- Rehabilitation
  • Palestinian Arabs -- Israel

Cite this