תרומת חקר העיבוד השמיעתי בקרב ילדים לקויי קריאה עם ובלי לקות שפה

Translated title of the contribution: Contribution of Auditory processing research of children with reading disabilities with and without Language disability

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

מחקרים שנעשו בשנים האחרונות מצביעים על כך שניתן להבחין בין קבוצות שונות של לקויי קריאה. במחקר הנוכחי בדקנו האם קיימים הבדלים בין תת קבוצות של לקויי קריאה ביכולת העיבוד השמיעתי. 14 ילדים בעלי לקות קריאה בלבד, 12 ילדים בעלי לקות שפה ולקות קריאה ו-11 ילדים רגילים התבקשו לבצע משימת הבחנה שמיעתית (לשפוט האם שני גירויים שמיעתיים הם שונים או זהים). במהלך ביצוע המשימות נאספו במקביל נתונים התנהגותיים (דיוק וזמן תגובה) ונתונים אלקטרופיזיולוגיים (חביון רכיב ה-P300). במשימה אחת ניתנו שני גירויים לא שפתיים (טונים בתדרים 1000Hz ו-2000Hz) ובמשימה שנייה ניתנו שני גירויים שפתיים (ההברות /ba/&/pa/) וחושבו מדדי פער בין המשימות. ממצאי המחקר הצביעו על כך שבקרב כל לקויי הקריאה (עם או בלי לקות שפה) בתגובה לגירויים הטונליים עיבוד המידע היה איטי יותר בהשוואה לקבוצת הביקורת. בחינה של מדדי הפער בין המטלות השפתיות ללא שפתיות הצביעה על הבדלים בין תת הקבוצות של לקויי הקריאה. בקרב לקויי הקריאה, בניגוד לקבוצות המחקר האחרות, חביון רכיב ה-P300 שהתקבל בתגובה לגירויים השפתיים היה קרוב לחביון רכיב ה-P300 שהתקבל בתגובה לגירויים הלא שפתיים. לעומת זאת בקרב לקויי השפה-קריאה (בדומה לקבוצת הביקורת) היו זמני החביון של P300 ארוכים יותר לגירויים השפתיים בהשוואה לגירויים הלא שפתיים. מאחר שבקבוצת לקויי השפה-קריאה היה איחור בהופעת הרכיבים כבר ברמה הלא שפתית, האיחור הנוסף שהתקבל ברמה השפתית היה משמעותי, וקבוצה זו נמצאה שונה באופן מובהק משתי קבוצות המחקר האחרות בחביון P300 במטלה השפתית. ממצאים אלו מחזקים את השערת ההבדלים האיכותיים בין לקויי הקריאה ללקויי השפה-קריאה
Translated title of the contributionContribution of Auditory processing research of children with reading disabilities with and without Language disability
Original languageHebrew
Pages (from-to)67-83
Number of pages17
Journalדש: דיבור שפה ושמיעה
Volume26
StatePublished - 2004

IHP Publications

  • ihp
  • Language disorders
  • Reading disability
  • הפרעות בעבוד שמיעתי
  • לקות קריאה
  • לקות שפה

Cite this