אחראי תלונות לפי חוק זכויות החולה והנגישות לצדק: בין פתרון בעיות למניעת סכסוכים

Translated title of the contribution: Complaint Handlers under the Israeli Patient Rights Law and Access to Justice : Between Problem-Solving and Dispute Prevention

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר בוחן באיזו מידה יכולים אחראי התלונות בבתי החולים הממונים לפי חוק זכויות החולה לקדם נגישות לצדק. אימוצו של תפקיד אחראי התלונות האמצע שנות התשעים היווה המשך טבעי למיסודם של הליכים חלופיים ליישוב סכסוכים במערכת המשפט הישראלית מספר שנים קודם לכן. מהלך זה שיקף הכרה בכך שהליכים חלופיים יכולים לחזק נגישות לצדק לצד הליך משפט פורמלי. בעוד שבארץ כמעט ולא נדון תפקידו של אחראי התלונות, סביב המקבילה האמריקאית שלו, "האומבודסמן הארגוני", התקיים דיון ער בארצות הברית. האומבודסמן אמנם זכה לתמיכה נרחבת בארצות הברית כמנגיש זכויות, אך גם לביקורת נוקבת אודות היותו מסלול להשתקה של תלונות מוצדקות ולדה-פוליטיזציה של בעיות בעלות היבט קבוצתי רחב. בשנים האחרונות צמחה בארצות הברית כתיבה אשר מבקשת להעשיר את הדיון בתפקודם של אחראי התלונות, ולעבור מההצגה הדיכוטומית של אחראי התלונות כ"מנגיש" או כ"חוסם" נגישות לצדק לבחינה מורכבת יותר של מוסד זה. בחינה זו מכירה בפוטיציאל המנגיש של תפקיד זה, לצד הסכנות הכרוכות בטיפול בבעיות במסגרת פנים-ארגונית על ידי מי שהוא לעיתים קרובות מזוהה ומזדהה עם הגוף אשר נגדו מושמעות התלונות. המאמר חותר לספק מסגרת חשיבה על שאלות אלו ושאלות נוספות, באמצעות ניתוחם של ראיונות עם אחראי התלונות בבתי החולים המרכזיים בישראל וניתוח של הספרות התיאורטית העוסקת בתפקידם ובתפקודם של אחראי התלונות, כמו גם בתופעת יישוב הסכסוכים הפנימי, בהליכים חלופיים למשפט ובנגישות לצדק. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionComplaint Handlers under the Israeli Patient Rights Law and Access to Justice : Between Problem-Solving and Dispute Prevention
Original languageHebrew
Pages (from-to)199-247
Number of pages49
Journalחוקים: כתב עת לענייני חקיקה
Volume8
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Dispute resolution (Law)
  • Hospitals
  • Israel -- Neziv telunot ha-zibbur
  • Justice
  • Law
  • Patients -- Civil rights
  • Sick -- Legal status, laws, etc -- Israel

Cite this