מחויבות לארגון, שחיקה ושביעות רצון בקרב עובדים סוציאליים בארגוני רווחה קהילתיים וטוטאליים המטפלים בקשישים

Translated title of the contribution: Commitment of social workers in community and total welfare organizations serving the elderly: The influence of burnout and satisfaction

ענת פרוינד, ליטל בר אילן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

העלייה בתוחלת החיים ובאחוז הקשישים באוכלוסייה מעלה את הצורך לבחון את איכות השירות והתפקוד של ארגוני הרווחה המטפלים בקשישים, ובתוך כך את תפקודם של העובדים הסוציאליים. מחקר זה מתבסס על ממצאי מחקרים קודמים לפיהם שביעות רצון מהעבודה, שחיקה נמוכה ומחויבות ארגונית גבוהה הנם משמעותיים להשגת עבודה מקצועית ויעילה. מחקר זה מתמקד בניבוי המחויבות הארגונית - ההמשכית והרגשית - על ידי שחיקה ושביעות רצון בקרב אוכלוסיית העובדים הסוציאליים בארגוני רווחה קהילתיים ובארגוני רווחה טוטאליים המטפלים בקשישים. בהמשך לכך, מטרת המחקר כפולה: 1. בחינת ההבדלים בשחיקה, שביעות הרצון והמחויבות הארגונית על ידי משתנים סוציו-דמוגרפיים, שחיקה ושביעות רצון. לצורך כך הועבר שאלון עמדות לעובדים סוציאליים שעובדים עם קשישים בארגונים קהילתיים ובמוסדות טוטאליים בכל רחבי הארץ. 178 עובדים סוציאליים השיבו על השאלון. בהתאם להשערות המחקר, נמצא כי קיים קשר שלילי בין רמת השחיקה של העובד הסוציאלי לבין רמת המחויבות הארגונית שלו - ההמשכית והרגשית - בשני סוגי ארגוני הרווחה המטפלים בקשישים: ארגונים קהילתיים וארגונים טוטאליים. בדומה לכך נמצא, כי קיים קשר חיובי בין רמת שביעות הרצון של העובד הסוציאלי לבין רמת המחויבות הארגונית שלו - ההמשכית והרגשית - בשני סוגי הארגונים. חשיבות המחקר היא בממצא לפיו לא נמצאו הבדלים במשתני העמדות: מחויבות המשכית ורגשית לארגון, שחיקה ושביעות רצון, אצל העובדים הסוציאליים בהשוואה בין שני הארגונים: הטוטאליים והקהילתיים. משמעות הדבר, כי בקרב עובדים סוציאליים העובדים עם קשישים בארגוני רווחה קהילתיים וטוטאליים עמדות עבודה אלה לא מושפעות מסוג הארגון, אלא, כפי הנראה, ממשתנים אחרים. על-כן יש לפנות ולחקור השפעתם של משתנים פרופסיונאליים על שחיקה, שביעות רצון ומחויבות ארגונית של עובדים סוציאליים שעובדים עם קשישים בארגוני רווחה קהילתיים וטוטאליים. חשיבות נוספת הנה במסקנה כי יש להתייחס לארגונים קהילתיים וטוטאליים המטפלים בקשישים כאל ארגונים בעלי מאפיינים דומים בהקשר לשחיקה, שביעות הרצון והמחויבות הארגונית - ההמשכית והרגשית - של העובד הסוציאלי כלפי הארגון (תקציר מתוך המאמר).
Translated title of the contributionCommitment of social workers in community and total welfare organizations serving the elderly: The influence of burnout and satisfaction
Original languageHebrew
Pages (from-to)81-105
Number of pages25
Journalגרונטולוגיה: כתב-עת בנושאי הזיקנה
Volume32
Issue number1
StatePublished - 2005

IHP Publications

  • ihp
  • Attitude (Psychology)
  • Burn out (Psychology)
  • Job satisfaction
  • Organizational commitment
  • Social work with older people
  • Social workers

Cite this