הפוליטיקה של הסבת שמות רחובות להנצחה: ברלין 1951-1945

Translated title of the contribution: Commemorative Renaming of Streets: The Case of East Berlin 1945-1951

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

השימוש בשמות רחובות להנצחה, שייך לגאופוליטיקה של הזיכרון הציבורי. להסבת שמות רחובות נודעת חשיבות מיוחדת בעת שינוי משטר, כאשר מחיקת הנצחות טופונימיות המזוהות עם המשטר הישן וקביעתן של הנצחות טופונומיות חדשות המזוהות עם המשטר החדש היא ביטוי לרה-אוריינטציה פוליטית ואידיאולוגית. בנסיבות אלה, הסבת שמות רחובות משלבת את שינוי המשטר הפוליטי בנהלים המרחביים של חיי היום-יום. מאמר זה חוקר את הפוליטיקה של הסבת שמות הרחובות בברלין בתקופה שלאחר כניעת המשטר הנאצי ובמהלך התבססות המשטר הקומוניסטי במזרח העיר. הדיון שופך אור על קדימויות ההנצחה ועל הנסיבות הפוליטיות שהשפיעו על הליך עיצובו מחדש של נוף שמות הרחובות בברלין במהלך שני שלבים עוקבים של שינוי משטר בעיר הבירה של הרייך הגרמני לשעבר. השלב הראשון התבצע לאחר כניעת הרייך השלישי במאי 1945 והתייחס לשמות הרחובות בכל 20 הרובעים של העיר. השלב השני החל לאחר חלוקתה של ברלין בנובמבר 1948 ומתייחס לשמות הרחובות ב-8 הרובעים שנכללו באזור הסובייטי של העיר שנעשה ב-1949 לבירת גרמניה המזרחית. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionCommemorative Renaming of Streets: The Case of East Berlin 1945-1951
Original languageHebrew
Pages (from-to)22-39
Number of pages18
Journalאופקים בגאוגרפיה
Volume83
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Berlin (Germany)
  • Collective memory
  • Holocaust memorials
  • Memorials
  • Onomasiology
  • Political geography
  • Street names

Cite this