Child Welfare Removals by the State: A Cross-Country Analysis of Decision-Making Systems‎: [מאמר ביקורת]

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

כל שלב בפרקטיקה בתחום הגנת הילד, החל בזיהוי ילדים ובני נוער הסובלים מהתעללות או מהזנחה או יש סכנה שיסבלו מהן, וכלה במתן עזרה יעילה, הוא צומת מכריע שבו מתקבלות אין ספור החלטות, לחלקן יש השפעה מרחיקת לכת על עתידם של ילדים, הוריהם והחברה כולה. הספרChild welfare removals by the state: A cross-country analysis of decision-making systems, בוחן את מערכות ההגנה על הילד בשמונה מדינות דמוקרטיות מודרניות בדיוק בנקודה שבה מתקבלת ההחלטה על הוצאת ילד מביתו למסגרת חוץ-ביתית, בין אם בהסכמתו ובהסכמת הוריו ובין אם לאו. הספר מתייחד בכך שהוא קושר את הפרקטיקה להיבטים החוקיים, הערכיים והחברתיים המצויים ביסוד מדינת הרווחה בכל ארץ וארץ. בכך נענים המחברים לקריאה העולה בשנים האחרונות מתוך ספרות המחקר, לבחון את תהליכי קבלת ההחלטות בנוגע להגנת הילד בתוך ההקשר שהם נעשים בו. מסגור קבלת ההחלטות בתוך ההקשר, בין אם הארגוני, החברתי, התרבותי או החוקי, מאפשר להפנות את תשומת הלב לשינויים המערכתיים הנדרשים כדי לשפר את איכותן ולא להפנות אצבע מאשימה כלפי עובדים בטענה שהם לוקים בעבודתם. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)136-138
Number of pages3
Journalביטחון סוציאלי
Volume107
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • Child abuse
  • Children --  Institutional care
  • Decision making
  • Welfare state

Cite this