קידום הבנה בינתחומית באמצעות מודל פדגוגי שובר גבולות - בין תחומים, בין לומדים ובין היררכיות ארגוניות: [פוסטר]

Translated title of the contribution: Breaking Boundaries Between Disciplines, Learners and Organizational Hierarchies to Promote Interdisciplinary Understanding (Poster)

עדי קידרון, יעל קלי, איריס וולף

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

היכולת לשלב ידע בין תחומים ולהבין את היחסים בין שדות ידע שונים היא צורך קריטי אל מול אתגרי המאה ה-21. ברם, נראה כי מוסדות ההשכלה הגבוהה, שהינם בעלי תפקיד מפתח בהכנת אנשים צעירים לעתיד, מתאפיינים במבנה ארגוני המכוון להוראה המפרידה בין התחומים, במקום לספק לסטודנטים כלים לאינטגרציה של ידע. בהקשר זה רלוונטית גם הקריאה לחשיבה מחודשת אודות תפקידם המסורתי של מוסדות אקדמיים אל מול ערוצי השכלה חלופיים. קריאה זו מאתגרת גישות מסורתיות המאפיינות את החינוך הגבוה כמו מודל ההוראה המסורתי של הרצאות פרונטליות, או מבנה היררכי מסורתי מבוסס רמת-התמחות לפיו הידע מיוצר ברובו ברמות הגבוהות ומועבר לרמות הנמוכות. מטרת מחקר זה לתת מענה לצורך בקידום הבנה בינתחומית, מתוך הנחה לפיה הבנה זו משלבת הבנה מעמיקה של רעיונות תחומיים המשולבת בד בבד עם היכולת לזהות קשרים בין רעיונות תחומיים שונים בנוסף, אנו מניחים כי יכולות אלו נרכשות באמצעות דיאלוג משמעותי וחשיפה למגוון רעיונות ודרכי חשיבה. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionBreaking Boundaries Between Disciplines, Learners and Organizational Hierarchies to Promote Interdisciplinary Understanding (Poster)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages10 (שבט תשע"ה, פברואר 2015), ע252-ע253
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Education, Higher
  • Interdisciplinary approach to knowledge

Cite this