עובדים סוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים במגזר הערבי: מחויבות למנהיגות פוליטית או למנהיגות מקצועית - דילמות, קשיים ואתגרים

Translated title of the contribution: Between professional leadership and political leadership: Social workers in social services departments in the Arab local authorities in Israel

ענת פרוינד, עמית צריקר, פתחי אבו-יונס

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

לעובדים הסוציאליים במגזר הערבי בישראל יש מערכת מחויבויות ייחודית, שבה בנוסף למחויבויותיהם לארגון ולמקצוע, הם מחויבים פוליטית לראש הרשות. מחויבות זו יוצרת לחצים פוליטיים על העובדים הסוציאליים, והם מתקשים לבצע את תפקידם על סמך ערכים מקצועיים גרידא. המחקר הנוכחי מבקש לפרוץ דרך בנושא שעד היום לא נחקר כלל - המחויבות של עובדים סוציאליים לראש הרשות, ועל אחת כמה וכמה ברשויות המקומיות הערביות. 178 עובדים סוציאליים המועסקים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות במגזר הערבי בישראל ענו על שאלונים לבדיקת הקשרים בין מחויבותם למקצוע לבין מחויבותם הפוליטית לראש הרשות, על פי סגנון המנהיגות של ראש הרשות, המחויבות לארגון ומשתנים סוציו-דמוגרפיים. נמצא קשר שלילי בין המחויבות הפוליטית לראש הרשות לבין המחויבות למקצוע: ככל שהמחויבות הפוליטית לראש הרשות חזקה יותר, כך העובד הסוציאלי היה פחות מחויב למקצועו. כן נמצאו קשרים חיוביים בין המחויבות למקצוע לבין המחויבות לארגון ולבין המנהיגות המעצבת של ראש הרשות. שני המשתנים שתרמו באופן שיטתי לניבוי המחויבות למקצוע היו היקף המשרה והמחויבות הארגונית האפקטיבית. מהמחקר אפשר להסיק שמקבלי ההחלטות צריכים להיות מודעים לדילמות הייחודיות של עובדים סוציאליים ברשויות המקומיות הערביות. כמו כן, על ראשי הרשויות להיות מודעים לכך שמנהיגות מעצבת שלהם כלפי העובדים הסוציאליים מגבירה את מחויבותם של העובדים הסוציאליים למקצועם, ובכך עשויה להביא לשיפור ביצועיהם בעבודה. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionBetween professional leadership and political leadership: Social workers in social services departments in the Arab local authorities in Israel
Original languageHebrew
Pages (from-to)23-51
Number of pages29
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volumeל"ח
Issue number1
StatePublished - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • Leadership
  • Local government -- Israel
  • Mayors
  • Organizational commitment
  • Palestinian Arabs -- Israel
  • Social service
  • Social workers

Cite this