דיני חדלות-פרעון - מגישה חברתית לגישה כלכלית

Translated title of the contribution: Bankruptcy Law Between the Traditional and the Economic Approaches

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר עוסק בגישה הראויה לדיני חדלות הפרעון בישראל. לטענת המחבר, הגישה הרווחת בארץ היא שדיני חדלות-הפירעון אמורים לאזן בין מגוון רחב של אינטרסים. על-פי גישה זו, המכונה "הגישה החברתית", על בית-המשפט של חדלות-הפירעון להביא בחשבון לא רק את האינטרסים של הנושים, אלא גם אינטרסים נוספים, כגון אלה של עובדי החברה, בעלי מניותיה, שיקולים מקרו-כלכליים וכיוצא בהם. המאמר מבקש לקדם גישה אחרת, השואבת מהניתוח הכלכלי של המשפט. לעמדת המחבר, תכליתם של דיני חדלות-הפירעון צריכה להיות אחת ויחידה - הוזלת מחירי האשראי במשק. על בית-המשפט לחתור אך ורק להשאת יכולת הגבייה של הנושים מהחייב, ואת כל יתר השיקולים - ובפרט שיקולים ציבוריים - יש להביא בחשבון במסגרת הדין הכללי, ולא כחלק מהליך חדלות-הפירעון. המאמר מנמק עמדה זו, ומיישם אותה בקשר לשתי סוגיות: השיקולים שבית־המשפט צריך לשקול בפתיחתו של הליך פירוק, ויכולתו של החייב לאמץ חוזים במסגרת הליך חדלות־הפירעון. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionBankruptcy Law Between the Traditional and the Economic Approaches
Original languageHebrew
Pages (from-to)417-459
Number of pages43
Journalעיוני משפט
Volume36
Issue number1-2
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Bankruptcy
  • Breach of contract
  • Commercial law
  • Contracts
  • Corporate turnarounds
  • Debtor and creditor
  • Law and economics
  • Liquidation

Cite this