ספר החברה הערבית בישראל (4): אוכלוסייה, חברה, כלכלה

Translated title of the contribution: Arab Society in Israel (4): Population, Society, Economy

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

התהליכים והתמורות שהתחוללו במדינת ישראל למן הקמתה לא פסחו על האוכלוסייה הערבית, שבשנת 2011 עומד שיעורה על כ-18 אחוזים מכלל האזרחים במדינה. הדמוגרפיה של אזרחי ישראל הערבים עומדת היום במרכז הדיון הציבורי בישראל, והשפעתה ניכרת היטב בתכנון המרחבי, בהקצאת המשאבים ובתחומים אחרים של מדיניות ציבורית. העיסוק בדמוגרפיה בשיח הציבורי הוליד מגמות מעניינות ומדאיגות כאחד של דמוגרפוביה והנדסה דמוגרפית, המחזקות את ההדרה והבידול של האוכלוסייה הערבית בישראל מבחינה מרחבית ותפקודית.
ספר החברה הערבית בישראל 4, כמו שלושת קודמיו, משלב נתונים ומידע על האוכלוסייה הערבית בישראל עם דיון בסוגיות מרכזיות הנוגעות לחברה זו. החידוש בספר זה לעומת קודמיו הוא העיסוק המרכזי בסוגיה הדמוגרפית משלל נקודות מבט. המאמרים בספר מנתחים תהליכים דמוגרפיים בקרב האוכלוסייה הערבית ובוחנים את התייחסות הציבור היהודי והמערכת המשפטית לתהליכים אלו. בהכנת הספר השתתפו חוקרים ערבים מתחומי החברה והמשפט בראשותו של הגיאוגרף ומתכנן הערים, פרופ' ראסם ח'מאיסי. ריכוז הנתונים נעשה בידי העורך הסטטיסטי של הספר, רמסיס גרא, בסיועו של צוות סטטיסטי. עבודתם שופכת אור על מצבה של החברה הערבית במציאות הסבוכה של ישראל בראשית העשור השני של המאה ה-21.
ספר החברה הערבית בישראל 4 אוכלוסייה, חברה, כלכלה הוא כלי מחקר מן המעלה הראשונה. הוא מיועד הן לחוקרי החברה הערבית בישראל והן לקובעי מדיניות, לאנשי תקשורת, לסטודנטים ולכל מי שמבקש להיטיב להכיר את החברה הערבית בישראל.
Translated title of the contributionArab Society in Israel (4): Population, Society, Economy
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ון ליר ; הקיבוץ המאוחד
Number of pages274
ISBN (Print)978-965-02-0635-2
StatePublished - 2011

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Arab Society in Israel (4): Population, Society, Economy'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this