גרונטולוגיה היסטורית: מצע למחקר עתידי בתחום החיבור שבין גרונטולוגיה והיסטוריה, ועל הדגמת החיבור בהקשר של זיקנה וזקנים ביישוב היהודי בארץ ישראל 1918-1948

Translated title of the contribution: A platform for future research on the intersection between gerontology and history, and a demonstration of such in the context of old age in the Jewish Yishuv in Palestine 1918-1948

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר הגרו-היסטורי הוא מחקר אינטר-דיסציפלינרי, המבקש להתמקד בזיקנה ובזקנים מהפן ההיסטורי.מטרתו של המחקרהנוכחי היא למפות את המקורות הגרו-היסטוריים על אודות החברה היישובית בארץ ישראל, לנסח שאלות יסוד עיקריות בתחום ולהביא ממצאי מחקר ראשוניים.שיטת המחקר הגרו-היסטורית היא שיטת מחקר היסטורי המבוסס על מקורות ראשוניים. אלו הם חומרי מקור שלא עברו עיבוד מחקרי ונוצרו בתקופה הנחקרת. המקורות העלו ממצאים ראשונים ובתוכם אפיון זקני ארץ ישראל המנדטורית כאוכלוסייה רב-גונית: מהגרים, ילידי הארץ, זקנים יושבי עיר, זקנים המתגוררים בקיבוצים, יוצאי תימן ויוצאי רוסיה. ממצא נוסף שעלה מהמסמכים שנסקרו נגע לעובדה, שההשתייכות למסגרות דתיות, עדתיות ומוסדיות מוכרות העניקה תחושה של ביטחון ושל המשכיות. רבים מהזקנים השתדלו לא פעם לדבוק בסימני הזיהוי החברתיים שלהם, כמו השתייכות לארגון מסוים, מפלגה פוליטית או חוג חברתי ובכך ניסו לשמר את מעמדם ואת עברם. העיסוק במפה החברתית-יישובית של ארץ ישראל צריך לשאוף למבט רחב ככל הניתן, הכולל גם את שולי החברה. בחינת קבוצת הזקנים תהיה נדבך מהותי בחשיפת הסיפור של שולי החברה היישובית ותשפוך אור על החברה ביישוב מנקודת מבט מחקרית שטרם נבחנה. ייתכן כי במחקר זה תתגבשנה מסקנות בתחום ההיסטורי, שלהן יהיו השלכות גם על הבנת הזיקנה בימינו. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionA platform for future research on the intersection between gerontology and history, and a demonstration of such in the context of old age in the Jewish Yishuv in Palestine 1918-1948
Original languageHebrew
Pages (from-to)13-33
Number of pages21
Journalגרונטולוגיה וגריאטריה: כתב-עת בנושאי הזיקנה
Volumeמ"ז
Issue number1
StatePublished - 2020

IHP Publications

  • ihp
  • Aging
  • Eretz Israel -- History -- 1917-1948, British Mandate period
  • Gerontology
  • Historiography
  • Medical care -- Eretz Israel
  • Older people
  • Social work with older people

Cite this