הקשר בין צמיחה פוסט-טראומטית בקרב ניצולי השואה לבין עמידות של בני הדור השני והשלישי

Translated title of the contribution: A comparison of the levels of posttraumatic growth and resilience among Holocaust survivors and comparison group, and their transmission to the second and third generations: A comparison of the levels of posttraumatic growth and resilience among Holocaust survivors and comparison group, and their transmission to the second and third generations

תום שאשא-רובינשטיין, יובל פלגי, מירי כהן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר הנוכחי בחן העברה בין-דורית של צמיחה פוסט-טראומטית ועמידות בקרב שלושה דורות במשפחות ניצולי השואה. מטרת המחקר הייתה להשוות את מידת הצמיחה הפוסט-טראומטית של ניצולי השואה לזו של קבוצת ההשוואה ואת מידת העמידות של בני הדור השני והשלישי לזו של קבוצות ההשוואה. בנוסף לכך, נבדק האם צמיחה פוסט-טראומטית של ניצולי השואה מנבאת עמידות אצל ילדיהם ונכדיהם. הנתונים נאספו באמצעות שאלונים שכללו שאלון עמידות, שאלון צמיחה פוסט-טראומטית ושאלון דמוגרפי. ממצאי המחקר הראו כי ניצולי השואה הציגו מידה רבה יותר של צמיחה פוסט-טראומטית לעומת קבוצת ההשוואה.כמו כן, בני הדור השלישי לניצולי שואה הציגו מידה רבה יותר של עמידות לעומת קבוצת ההשוואה. עם זאת, בקרב בני הדור השני לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בממוצע העמידות לעומת קבוצת ההשוואה. בבחינת ההעברה הבין-דורית של צמיחה פוסט-טראומטית ועמידות נמצא כי צמיחה פוסט-טראומטית של ניצולי השואה ניבאה עמידות בקרב בני הדור השלישי, אולם לא ניבאה עמידות בקרב בני הדור השני. ממצאי המחקר הנוכחי מצביעים על כך שצמיחה פוסט-טראומטית ועמידות קשורות זו לזו בצורה דיפרנציאלית. מהשוואה בין משפחות ניצולי השואה למשפחות אשר לא חוו את השואה, בולטת עמידותם של בני הדור השלישי למשפחות הניצולים. הממצאים מציעים כי בעוד שבקרב בני הדור השני, שנשאו את נטל הטראומה של הוריהם, הצמיחה של ההורים לא נמצאה קשורה לעמידות, בקרב הדור השלישי צמיחה של הסבים הייתה קשורה לעמידות גבוהה יותר. ממצאים אלו מתווספים לידע הקיים ביחס להעברת אלמנטים של צמיחה בעקבות חשיפה לאירועים טראומטיים. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionA comparison of the levels of posttraumatic growth and resilience among Holocaust survivors and comparison group, and their transmission to the second and third generations: A comparison of the levels of posttraumatic growth and resilience among Holocaust survivors and comparison group, and their transmission to the second and third generations
Original languageHebrew
Pages (from-to)33-54
Number of pages22
Journalגרונטולוגיה וגריאטריה: כתב-עת בנושאי הזיקנה
Volumeמ"ב
Issue number2
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Children of Holocaust survivors
  • Holocaust survivors
  • Intergenerational relations
  • Resilience (Personality trait)
  • Transference (Psychology)

Cite this