פסק-הדין שעשה היסטוריה: עיון היסטוריוגרפי בפסק-הדין בפרשת בנק המזרחי

Translated title of the contribution: A Case That Made History: A Historiographical Inquiry Into The United Mizrahi Bank Case

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

בעוד משמעויותיו הנורמטיביות המהפכניות של פסק-הדין בפרשת בנק המזרחי הן שעומדות בדרך-כלל במרכז הדיון בו, עניינו המרכזי של המאמר הנוכחי הוא בתפקיד המרכזי המוקנה להיסטוריה החוקתית של מדינת ישראל בהבניית אותן הלכות. המאמר סוקר ומבקר את פרטי הסיפור ההיסטורי הנפרש בדברי השופטים השונים שבפסק-הדין דנן, וממקם אותו בשרשרת הנמשכת של ההיסטוריוגרפיה המשפטית-החוקתית של מדינת ישראל. עיקרו של המאמר מוקדש לחשיפת קשת מרתקת ורחבה של עמדות היסטוריוגרפיות המתרוצצות בין דפי פסק-הדין. כלומר, בהתאם לשני מובניו המקובלים של המונח "היסטוריוגרפיה", המאמר בוחן באופן מעמיק הן את תוכנן של הנרטיבים ההיסטוריים-החוקתיים המובעים בדברי השופטים והן את המתודולוגיות ההיסטוריוגרפיות המגוונות המונחות בבסיסם. הדיון במאמר מצביע על פערים היסטוריוגרפיים משמעותיים בין השופטים, אך גם על יסודות חשובים המשותפים לכתיבתם: הדחקת תפקידו של בית-המשפט בכינונה של המהפכה החוקתית, כמו-גם חשיפת מתח מובנה השורר בין תחום העיסוק ההיסטורי ה"רגיל" לבין תחום העיסוק ההיסטורי בגדרו של דיון משפטי המבקש לקדם פרופוזיציה משפטית קונקרטית מסוימת. מקורו של המתח הוא בכך שהמסורות, גופי הידע והמתודות של כל תחום הם שונים. חרף זאת, ולנוכח ריבוי הקשיים ההיסטוריוגרפיים הנגלים בפסק הדין, המאמר טוען כי הניסיון לגשר בין שני התחומים עשוי בהחלט לשפר את מידת ההבנה של אירועי עבר, אשר שני התחומים מגלים עניין בהם, וכן של מציאות חיינו בהווה. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionA Case That Made History: A Historiographical Inquiry Into The United Mizrahi Bank Case
Original languageHebrew
Pages (from-to)325-394
Number of pages70
Journalמשפט וממשל
Volumeי"ט
Issue number1-2
StatePublished - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • Constitutional law
  • Historiography
  • היסטוריוגרפיה
  • המהפכה החוקתית
  • משפט חוקתי

Cite this