תרומת התנועה הקיבוצית ליצירת המערך ההתיישבותי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מטרתו של המאמר היא לבחון את מקומו של הקיבוץ ביצירתו של המערך היישובי היהודי. הקיבוץ שימש כלי מרכזי בידיה של התנועה הציונית בתהליך זה מסיבות פוליטיות, כלכליות וחברתיות, וכן היו לכך השלכות תרבותיות חשובות על עיצוב התודעה הלאומית הישראלית. המאמר מתמקד במקומם של הקיבוצים בעיצוב הגאוגרפיה של היישוב היהודי טרם קום המדינה ושל מדינת ישראל מראשית העשור השני של המאה הקודמת ועד לימינו.
Original languageHebrew
Title of host publicationהקיבוץ: מאה השנים הראשונות (קובץ)
Publisherירושלים
Pages52-66
Number of pages15
ISBN (Print)9789652173089
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Land settlement
  • התיישבות
  • התנועה הקיבוצית

Cite this