תרומתם של מארגנים גרפיים למיזוג מקורות מידע מרובים

טליה שלומי-אילוז, שרית ברזלי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

כיום, אפשר למצוא בקלות מקורות מידע רבים עבור כמעט כל נושא ושאלה. לכן יש צורך בפיתוח מיומנויות אוריינות דיגיטלית שיסייעו לתלמידים ליצור ידע משמעותי ממקורות מידע מרובים. למידה ממקורות מידע מרובים כרוכה בתהליכי חשיבה מורכבים ובעומס קוגניטיבי. כדי להתמודד עם אתגרים אלו נדרשים פיגומים שיסייעו לתלמידים למזג באופן מושכל מידע ממקורות מידע מרובים. המחקר הנוכחי בחן כיצד תלמידים משתמשים במארגנים גרפיים על-מנת לייצג מקורות מידע מרובים ואת התרומה של פיגום חזותי לייצוג מקורות המידע. המחקר נערך בקרב 34 תלמידי כיתה י' שהתנסו בקריאת שישה מקורות מידע מגוונים על פרשה היסטורית שנוייה במחלוקת. חצי מהמשתתפים יצרו מארגנים גרפיים ללא הכוונה, והחצי השני יצרו מארגנים גרפיים תוך שימוש בפיגום שכלל מקרא ובו סמלים לייצוג מקורות, טענות, נימוקים והקשרים ביניהם. ממצאים ראשוניים מעלים כי כל המשתתפים נעזרו במספר מקורות מידע כדי לייצג את האירוע והשתמשו במגוון תבניות ייצוג. רוב המשתתפים בקבוצת הפיגום ייצגו את המקורות של המידע לעומת מיעוט מקרב המשתתפים שלא קיבלו פיגום. בנוסף, המשתתפים בקבוצת הפיגום ייצגו יותר קשרי מקור-תוכן ומקור-מקור בהשוואה לקבוצה השנייה. לסיכום, הממצאים הראשוניים מאששים את הקושי הרב של תלמידים לייצג ולמזג בצורה קוהרנטית מקורות מידע מרובים. יחד עם זאת, הפיגום החזותי תרם ליצירת מארגנים גרפיים עשירים יותר ובעלי רמת מיזוג גבוהה יותר. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
Publisherהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
Pages13 (2018), 290ע-284ע
Number of pages272
StatePublished - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • Computer literacy

Cite this