תרבותיזם: דילמות של רגישות תרבותית ביחסי רוב-מיעוט

Translated title of the contribution: Culturism: dilemmas of cultural sensitivity in majority-minority relations

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר בוחן דילמה מרכזית שמתלווה לשיח על זכויות של מיעוט תרבותי,
והיא המרחק הקצר שבין שימוש במושג התרבות להגברת הסובלנות כלפי
השונה לבין צמצום בפועל של זכויות, והצדקת מדיניות מפלה כלפי פרטים
בתוך המיעוט או כלפי נשים. הדילמה מודגמת על שני מקרים: פוליגמיה
בקרב הבדווים ושילוב החרדים באקדמיה בהפרדה מגדרית. אני טוענת שרוב
ההצדקות המועלות להשעיה של ערכים ליברליים לטובת ההתחשבות במיעוט
הן תרבותיסטיות, כלומר משתמשות בתרבות באופן מניפולטיבי ורדוקטיבי כדי
להשתיק דיון על אפליה או כדי למסך עסקאות פוליטיות עם אליטות מקבוצת
המיעוט. מנגד, אני מציעה את המושג רגישות תרבותית ביקורתית. גישה זו
מושתתת על הכרה בזכויות היתר השקופות של קבוצת הרוב ובריבוי הקולות
המתקיים בקבוצת המיעוט. היא מאפשרת להבין שליבת המאבקים אינה
"התרבות" בהא הידיעה, אלא המתח בין זכויות המיעוט לאוטונומיה בארגון
חיי הקהילה שלו, לבין הזכות של פרטים בתוכו לא להיות כפופים לאוטונומיה
הזו. היא מאפשרת לזהות שימוש לרעה במושג "תרבות" להחרגת המיעוט
מן הפרקטיקה הליברלית של הכרעה תלוית הקשר בין ערכים מתנגשים.
לבסוף, רגישות תרבותית ביקורתית מאפשרת לשוחרי הדמוקרטיה מקרב
הרוב והמיעוט כאחד לנהל דיאלוג על גיוון בלי להיכנע לרטוריקה פופוליסטית,
המקדשת גרסאות שמרניות של תרבות המיעוט
Translated title of the contributionCulturism: dilemmas of cultural sensitivity in majority-minority relations
Original languageHebrew
Pages (from-to)119-140
Journalמעשי משפט
Volume11
StatePublished - 2020

Cite this