תפקיד החוסן בהסתגלותם של צעירים עולים שחוו אחריות ילדית

יעל פוניזובסקי-ברגלסון, ג'ני קורמן, דורית רואר-סטריאר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

אחריות ילדית (filial responsibility‏) בהגירה הוא מצב שבו מהגרים צעירים מאמצים תפקידים במשפחה השייכים בתרבות המוצא בדרך כלל למבוגרים. המחקר על תופעת אחריות ילדית בהגירה מצא השלכות שליליות וחיוביות על הסתגלות דור הילדים. לאור הממצאים המעורבים בחן המחקר הנוכחי גורמי חוסן הפועלים בתופעה זו ואת הקשרים בינם לבין מדדי הסתגלות. מהגרים צעירים מברית-המועצות לשעבר בישראל (N=220‏) ענו על שאלון אחריות ילדית (Comprehensive Filial Responsibility Inventory‏) ובנוסף ענו על שאלונים לגבי ארבעה מדדים מייצגים של הסתגלות: גרסה מותאמת של שאלון מצוקה פסיכולוגית (Brief Symptom Inventory - BSI‏), מדד שביעות רצון מהחיים (Satisfaction With Life Scale - SWLS‏), מדד מסוגלות עצמית כללית (General Self-Efficacy Scale - GSES‏), ופריטים נבחרים משאלון תפקוד כללי (General Life Functioning Inventory - GLF‏). גורמי החוסן שנבדקו הם תחושת קוהרנטיות, אופטימיות ותמיכה חברתית נתפסת. תמיכה חברתית נבדקה באמצעות גרסה מותאמת של שאלון תמיכה חברתית (Multidimensional Scale of Perceived Social Support - MSPSS‏). באופן כללי, גורמי החוסן החלישו את הקשר בין אחריות ילדית בהגירה לבין חלק ממדדי ההסתגלות. מהממצאים עולה כי כאשר אפקטים עיקריים (main effects‏) נלקחים בחשבון, גורמי חוסן תורמים תרומה ניכרת להסתגלותם של מהגרים צעירים. עם זאת, גורמי החוסן לא מיתנו את ההשפעה של אחריות ילדית באופן מגן. זאת ועוד, נמצא כי כאשר נלקחים בחשבון גורמי החוסן לצד אחריות ילדית, לאחריות ילדית כמעט אין קשר למדדי ההסתגלות. תוצאות המחקר תורמות להבנת הקשרים בין אחריות ילדית בהגירה לבין הסתגלותם של מהגרים צעירים. המאמר דן בהשלכות הממצאים על העבודה הסוציאלית ועל הטיפול הישיר במהגרים צעירים שחוו "אחריות ילדית" במשפחות המוצא שלהם. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)59-83
Number of pages25
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volumeל"ז
Issue number1
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Adjustment (Psychology)
  • Immigrant children
  • Resilience (Personality trait)
  • Responsibility

Cite this