תפקידי השתיקה בהקשר המשפטי: שתיקה כהודאה וזכות השתיקה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במאמרו הנודע משנת 1960 מראה יאקובסון כי הבלטה של כל אחד מששת הגורמים המשתתפים בתקשורת הלשונית - הדובר, המאזין, המסר, השדר, ערוץ התקשורת והקוד הלשוני - מעמידה פונקציה מיוחדת של הלשון. במאמר מבקשת המחברת להשתמש בהבחנתו זו של יאקובסון, כדי לתרום תרומה בלשנית להסדרת מה שנראה כסתירה בין שתי הלכות משפטיות: שתיקה כהודאה מכאן ואזהרת מירנדה וזכות השתיקה מכאן. הבחנת התפקידים שיצר יאקובוסון מסייעת במיקומן של שתיקה כהודאה ואזהרת מירנדה עצמה בפונקציה הקונטיבית: בגדר פעולות דיבור שלפי המודל של יאקובסון המאזין הוא במרכזה, ואת זכות השתיקה (לא האזהרה על אודותיה) כשייכת לפונקציה המטא-לשונית - היא הפונקציה שבמרכזה הקוד הלשוני. מירנדה כאזהרה שייכת לפונקציה הקונטיבית אך תוכנה הוא מטא-לשוני: אזהרה כי שימוש הלשון בהקשר המשפטי-פלילי אינו כשימוש היום-יומי ועלול להתפרש בהתאם, ולפיכך מתפרשת זכות השתיקה בפונקציה המטא-לשונית. דברים אלה נתמכים במאמר על יסוד רוח אזהרת "מירנדה", וזכות השתיקה בחקיקה האמריקנית, האנגלית והישראלית, ובכלל זה התייחסות לנבחרי ציבור ולהצגה של מסמכים (תקציר מתוך המאמר).
Original languageHebrew
Pages (from-to)48-62
Number of pages15
Journalעיונים בשפה וחברה
Volume1
Issue number1
StatePublished - 2008

IHP Publications

  • ihp
  • Confession (Law)
  • Jakobson, Roman -- 1896-1982
  • Law -- Language
  • Silence
  • Silence (Law)

Cite this