תפישות ועמדות של סטודנטים יהודים וערבים כלפי אוניברסיטת חיפה כמוסד דו-לאומי: סקר השוואתי לפני מלחמת לבנון השנייה ולאחריה (2006-2007)

רחל הרץ-לזרוביץ, פיסל עזאיזה, עביר פרח, הלה פרץ, תמר צלניקר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר הנוכחי עוסק בהיבטים הארגוניים והחברתיים של האוניברסיטה כמוסד חינוכי, אשר בו מתקיים מפגש לימודי, חברתי ותרבותי. האוניברסיטה בחיפה היא מעבדה מחקרית לבדיקת תהליכים של שימור ושינוי של מציאות פוליטית-חברתית, בעיקר בין יהודים וערבים הלומדים בה. המשתנים שנבדקו במחקר המתואר במאמר זה המהווה חלק ממחקר החיים באוניברסיטה בשנים 2006-2007 כוללים סולמות של עמדות חיוביות ועמדות שליליות כלפי האוניברסיטה, עמדות לגבי שילוב יחסים חברתיים עם קבוצת הלאום השנייה ותפישת האוניברסיטה כמשאב של העצמה לסטודנטים. ב-2007 נספרו המשתנים סולם החרדה וכן חומר איכותני שנאסף משאלות פתוחות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)135-181
Number of pages47
Journalעיונים במינהל ובארגון החינוך
Volume31
StatePublished - 2010

IHP Publications

 • ihp
 • Anxiety
 • Arab students -- Israel
 • Attitude (Psychology)
 • College students
 • Equality
 • Group identity
 • Jewish-Arab relations
 • Justice
 • Lebanon War, 2006
 • Universiṭat Ḥefah

Cite this