תעודות ליחסי ישראל-פולין 1967-1945: Documents on Israeli-Polish Relations 1945-1967, Jerusalem

Marcos Silber (Editor), Szymon Rudnicki (Editor)

Research output: Book/ReportBook

Abstract

מבחר תעודות, שמטרתן להציג את מכלול היחסים ההדדיים בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה הפולנית העממית בין 1945 לבין יוני 1967.
התייחסות לסוגיית עלייתם של היהודים לישראל ולסוגיית מחנה אושוויץ כסמל לשואה.
האוסף רואה אור בעברית ובפולנית.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherגנזך המדינה
Number of pages802
ISBN (Print)978­965­279­029­3
StatePublished - 2009

Cite this