תמורות בכפרי המיעוטים בישראל

Translated title of the contribution: Changes in minority villages in Israel

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

החוברת מביאה שורה של מאמרים וסקרים הבאים לעדכן את הדימוי הרווח של כפרי המיעוטים בישראל (בגבולות הקו הירוק). נושאי המאמרים- א) תאור המאפיינים והמבנה של המיעוטים בהדגשה דמוגרפית. ב) תאור של התפתחויות שחלו בכפרי מיעוטים במיוחד היבטים גיאוגרפיים ודמוגרפיים. ג) תאור של תהליכי עיור במדגם יישובים בצפון הארץ והצעת דרוג חדש עבורם. ד) מרכזי מסחר ומיקומם. ה) הפער ביןהמציאות והתכנון בכפר והצעת אלטרנטיבה לתכנון. ו) סקירת התפתחויות בחקלאות ושימושי קרקע בהשוואה ליישוב היהודי ב- .1970 ז) משמעותם של קואופרטיבים חקלאיים בתהליכי מודרניזציה.
Translated title of the contributionChanges in minority villages in Israel
Original languageHebrew
Place of Publicationחיפה
Publisherגנדלר
Number of pages81
StatePublished - 1976

Publication series

Nameאופקים בגאוגרפיה
ISSN (Print)0334-3774

Cite this