תיקון לחוק-יסוד: הממשלה - השתחררות הממשלה מהתחיבויותייה: חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה (לקט ידיעות)

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Cite this