תיאופואטיקה והעצמי הפואטי בבהאגווטה פוראנה

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המחבר דן ביצירה "בהאגווטה פוראנה", שהיא אחת היצירות התיאופואטיות המרכזיות בהינדואיזם. היצירה מאגדת בתוכה באופן ייחודי תיאולוגיה וודאנטית ואלמנטים פואטיים, תוך הבניית ביטוי פרסונלי ותפיסו פרסונליות ייחודית וחדשנית במסורת ההינדואית. המחבר מבקש במאמרו לחשוף תפיסה ייחודית זו, ובמהלך דקונסטרוקטיבי של הבהאגווטה פוראנה הוא מצביע על מיזוג בין התורה הפואטית של אסכולת הרסה לבין התיאולוגיה של אסכולת הוודאנטה. לאחר מכן הוא דן בנושא העצמיות במסורת ההינדואית, תוך הצגת מורכבותו של הנושא זה בהקשר ההודי, ודן בשלוש תפיסות עצמיות: ה"עצמי ההומניסטי של המימאסא", ה"עצמי המבודד של הסאנקהיה", וה"עצמי הטרנסצנדנטלי של הוודאנטה". לאחר ניסוח שלוש התפיסות האלו, המחבר מציג את תפיסת הפרסונליות הניצבת בבסיס הבהאגווטה פוראנה, שהיא כאמור תיאופואטית במובהק. המאמר מצביע על כך שגם בתיאולוגיה הוודאנטית וגם בפואטיקה של אסכולת הרסה עומדת הבחנה דוקטרינלית שמעמדה מרכזי בתיאולוגיה ההינדואית הימי-ביניימית, והיא הבחנה בין תפיסת הויורטה, או האשליה, לתפיסת הפרינאמה או ההאצלה. הוא מצביע אפוא על כך שתפיסת העולם של הפרינאמה היא העומדת בבסיס הפרסונליות הפואטית של הבהאגווטה פוראנה. לבסוף, וכתוצר של טיעון מרכזי זה, מציע המחבר תרשים המשקף את מבנה הבהאגווטה פוראנה - רצף של תפיסות תיאופואטיות העומדות בבסיס התפיסה הפרסונלית של יצירה זו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationתיאופואטיקה (קובץ בעריכת אבי אלקיים, שלומי מועלם)
Place of Publicationתל אביב
Publisherהוצאת אדרא
Pages365-401
Number of pages37
ISBN (Print)9789657773086
StatePublished - 2020

IHP Publications

  • ihp
  • Hinduism
  • Poetics
  • Self (Philosophy)
  • Theology

Cite this