תחושת קוהרנטיות של הורים והשלמתם עם מחלתו הכרונית של המתבגר כתורמים לבריאותו

מכללת תל חי) גולדברג אלון (החוג לחנוך, הדס ויסמן

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר מתמקד במתבגרים החולים במחלה כרונית - סוכרת נעורים - ובהוריהם. מטרתו המרכזית היא לבחון מאפיינים הוריים, אשר בתוך הקשר הורה-מתבגר מסייעים למתבגר החולה במחלה כרונית להשיג, למרות המחלה, בריאות פיזית ונפשית. המתבגרים שהשתתפו במחקר והוריהם מילאו שאלוני מחקר לדיווח עצמי על תחושת הקוהרנטיות (Antonovsky, 1987), וכן שאלוני מחקר שבדקו את בריאותם הפיזית של המתבגרים החולים בסוכרת נעורים ואת איכות הטיפול העצמי שלהם במחלה ובבעיות מופנמות ומוחצנות. לבסוף נתבקשו ההורים והמרפאה המטפלת לספק את ערך האיזון המטבולי האחרון, HbA1c. ההורים רואיינו בנפרד בריאיון ה-RDI (Pianta & Marvin, 1992a), שעסק בהשלמתם עם אבחנת המחלה אצל ילדם. הממצאים העלו קשרים חיוביים מובהקים בין תחושת הקוהרנטיות של אימהות ושל אבות לבין בריאותם הפיזית הכללית ובעיותיהם המופנמות של המתבגרים. באשר להשלמה עם מחלת הילד, מתבגרים לאבות שהשלימו עם מחלתם מטפלים טוב במחלתם ממתבגרים שאבותיהם לא השלימו עם מחלתם, ומתבגרים לאימהות שהשלימו עם מחלתם מראים בעיות מופנמות ומוחצנות מעטות יותר ממתבגרים שאימותיהם לא השלימו עם מחלתם. (מתוך המאמר) Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)31-51
Number of pages21
Journalמפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית
Volume32
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Diabetes
  • Parent and child
  • Parent and teenager
  • Sense of coherence
  • Sick children -- Family relationships

Cite this