תו - במובן הרחב - כחה: לפסנתרן מדקלם

Research output: Book/ReportBook

Original languageHebrew
StatePublished - 1982

Bibliographical note

"הטקסט ליצירה לקוח מספר ישעיהו (פרק א' 4, 16 ; פרק כ"ד 19). ביצירה הוא מופיע בתעתיק לכתב הפונטי הבינלאומי". הנחיות ביצוע: בעברית. משך: בערך 25 דקות. פקסימיליה של כתב היד המקורי.

Cite this